opinió | iSabadell
Arxiu | opinió Subscripció RSS per aquesta secció

L’espai d’opinió reflexa la visió personal de l’autor de l’article. iSabadell només la reprodueix.

Foto portada: el portaveu del PP, Esteban Gesa. Autor: David B.

‘El ple crític’. Ordenances fiscals i presos polítics