Opinió | iSabadell
Arxiu | opinió Subscripció RSS per aquesta secció

L’espai d’opinió reflexa la visió personal de l’autor de l’article. iSabadell només la reprodueix.

Sant Pau de Riu-sec

Carta oberta dels Amics de Sant Pau de Riu-sec a Juli Fernàndez