Opinió | iSabadell
Arxiu | opinió Subscripció RSS per aquesta secció

L’espai d’opinió reflexa la visió personal de l’autor de l’article. iSabadell només la reprodueix.

Foto portada: a l'esquerra, la foto guanyadora enviada per @dobon_1. A la dreta, la finalista, enviada per @prinom.

Segueix obert el quart concurs de fotos #EstiuSabadell