Societat | iSabadell
Arxiu | Societat Subscripció RSS per aquesta secció
Taulí Impressió 3D

La impressió 3D permet planificar 20 intervencions quirúrgiques al Parc Taulí