opinió

El diari digital iSabadell obre la possibilitat als representants d’entitats, partits polítics i altres col·lectius a enviar articles d’opinió, reservant-nos el dret a la seva publicació. Podeu enviar els articles a opinio@isabadell.cat. iSabadell no demana exclusivitat a ningú. Només demanem que, si el text s’envia a altres mitjans de comunicació, es faci arribar a tots al mateix temps, sense prioritzar-ne cap.

L’espai d’opinió reflexa la visió personal de l’autor de l’article. iSabadell només la reprodueix.

Foto portada: Manel Larrosa. Autor: David B.

‘Reivindicació del 1979’, per Manel Larrosa

ARTICLE D’OPINIÓ Manel Larrosa, arquitecte i urbanista Reivindicar el canvi dels primers ajuntaments democràtics només té sentit si l’acció recordada va ser una petita revolució. Altrament només seria nostàlgia. Actualment s’acostuma a parlar del regim del 78, tot fent-ne un bloc compacte i negatiu, quan a l’època hi hagué llums […]