Economia

Mercat de Campoamor. Autor. David B.

S’inicia el Pla Estratègic de Comerç

L’Ajuntament de Sabadell treballa de forma conjunta amb la Diputació de Barcelona en l’elaboració d’un Pla Estratègic de Comerç.  El pla estableix línies estratègiques per dissenyar un nou model comercial a la ciutat, entès com a font de riquesa i de creació de llocs de treball, que garanteixi els drets […]