Història

Parada d'autobús davant de l'Escola Industrial (1979) Pere Farran/ Arxiu DS.

El conflicte dels autobusos i la creació de la TUS

Repassem les circumstàncies de la dura polèmica entre l’Ajuntament democràtic, president per Antoni Farrés i Autotransportes Martí SA, concessionària del servei d’autobusos, que menaren a la constitució de la cooperativa Transports Urbans de Sabadell (TUS). Acabada la Guerra Civil, Miquel Martí Adell recuperà la seva empresa d’autobusos urbans que havia […]