Endesa

Endesa gestiona els descomptes en la factura de la llum del nou bo social

  • L’empresa ofereix múltiples canals –via web, telèfon i presencials– per a assessorar i tramitar els ajuts de fins el 40 per cent en la factura de la llum.
  • Els canvis en la regulació del Govern beneficien a persones amb les rendes baixes, pensionistes amb la pensió mínima i famílies nombroses.
  • La nova normativa estableix la tramitació d’una sol·licitud per part del client. 

Endesa ha iniciat una campanya informativa sobre la nova normativa del Bo Social aprovada pel Govern que ofereix descomptes de fins a un 40 per cent en la factura de la llum.

L’objectiu és arribar a totes aquelles persones que es poden beneficiar d’aquests ajuts: famílies amb les rendes baixes (incloses les monoparentals i aquelles que viuen soles), pensionistes que perceben la pensió mínima o famílies nombroses. Per això, Endesa compta amb un equip que orienta i tramita directament les sol·licituds dels clients mitjançant la web, el telèfon (800 760 333) o en canals presencials, les quals són traslladades al Ministeri d’Energia, Turisme i Agenda Digital per a la seva assignació.

Canvis en la normativa d’adjudicació del Bo Social

El nou Bo Social, establert pel Govern, defineix i fixa els criteris de renda com a premissa per a obtenir les ajudes, així com les circumstàncies especials (persones amb discapacitat ≥ 33 per cent, víctimes de violència de gènere o terrorisme) i un rang de descomptes d’entre el 25 per cent i el 40 per cent. A més, regula el finançament del 100 per cent de la factura de la llum per a aquells col·lectius més vulnerables i estableix que el rebut s’assumeixi a parts iguals entre les comercialitzadores i les administracions.

Renovació

Amb la nova normativa, tots aquells clients amb l’antic Bo Social han de presentar una sol·licitud de renovació per a poder accedir al nou descompte. En aquest sentit, les persones beneficiàries han de tramitar la seva renovació abans del pròxim 11 d’abril per a verificar que es compleixen els nous criteris d’assignació i, així, mantenir el descompte en la factura elèctrica.

Perfil dels beneficiaris

Ser client d’una comercialitzadora de referència (com Endesa XXI).

Tenir una potència contractada ≤ 10 kW.