Foto portada: el director general d'Aluvisa, Marc Hernández.

Marc Hernández (Aluvisa): “el LED representa el 25 per cent de les llumeneres de Sabadell”

CONTINGUT PATROCINAT
Des de fa uns mesos, persones sensibilitzades amb les conseqüències negatives que del canvi climàtic comparteixen reflexions  perquè Sabadell impulsi accions per contribuir a que Sabadell esdevingui exemple de compromís social i polític amb el medi ambient. Marc Hernández és el director general d’Aluvisa. 
Pot explicar-nos quin servei presta a la ciutat?
ALUVISA és l’adjudicatària del contracte de manteniment semafòric de la ciutat i juntament amb FCC també del Servei energètic i el manteniment integral amb garantia total i de conservació de l’enllumenat públic de Sabadell.
Sabadell pot millorar el seu sistema d’il·luminació pública?
Les tecnologies en el món de la il·luminació avancen ràpidament i que qualsevol inversió necessita un temps per la seva amortització. La situació de crisi va provocar una contracció de certes partides però el cert és que al 2012 la ciutat va treure el projecte ESE més ambiciós d’Espanya en quant a enllumenat.
Creu que el servei que presta a la ciutat pot millorar pel que fa a la qualitat, l’estalvi energètic i la millora del medi ambient?
Sí, invertir en la il·luminació led, en nous equipaments, en telegestió,… permet reduir els consums energètics i reduir les emissions de CO2. A més, aquestes tecnologies ja ofereixen garanties de fins a 10 anys tant en el propi producte, com en els consums. Ja hem fet actuacions produint uns estalvis superiors als 5,4 milions de Kwh anuals, de més de 750.000 €/any, i reduccions en la emissió de CO2 de 1.442 Tn a l’any.
La immensa majoria dels punts d’il·luminació són d’entre vapor de sodi i halogenur metàl·lic. Com valora aquesta realitat?
Són tecnologies que quedaran obsoletes en un termini de temps bastant breu. Hem de fer esforços conjunts, en la proporció que poguem, com a ciutadans, empreses i administracions per una millora contínua en tots els temes mediambientals.
L’any 2013 es van comprometre a invertir 32 milions en 10 anys per millorar la il·luminació de Sabadell. Com s’ha desplegat aquesta inversió?
La inversió prevista en el Plec ja es va realitzar en la seva totalitat. Es van realitzar 12.901 actuacions sobre diferents punts de llum i quadres.
Quin és el número total d’il·luminació LED a Sabadell? Quin percentatge del total representa?
Es van canviar 7.368 llumeneres de vapor de sodi per tecnologia led el qual representa el 25% de les llumeneres totals.
ALUVISA està en disposició d’adequar totes les instal·lacions amb LED?
La tecnologia ha millorat i la situació financera ha canviat. Es donen els ingredients perquè la nostra empresa hi posi tota la predisposició possible.
Segons algunes fonts, part de les instal·lacions estan obsoletes, fins i tot amb alguna incidència.
És cert que hi ha alguna instal·lació obsoleta. Cada any l’Ajuntament destina una quantitat de diners importants a millorar-les i adequar-les.
Estaria disposat a participar en una taula de reflexió i de proposta conjuntament amb d’altres empreses de serveis públics i el propi ajuntament? 
Ho considerem molt positiu.
Foto portada: el director general d’Aluvisa, Marc Hernández.