Foto portada: el gerent de la TUS, Xavier Cañadas. Autor: cedida.

Xavier Cañadas (TUS): “la informació en temps real i la conversió de la flota a les energies sostenibles, àmbits de millora del transport públic”

CONTINGUT PATROCINAT
Pot explicar-nos quin servei presta a la ciutat?
Transports Urbans de Sabadell SCCL presta el servei de transport urbà de viatgers a Sabadell des de fa 35 anys, a més de la línia interurbana amb Sant Quirze del Vallès que es va integrar al servei urbà l’any 2011.
Quina flota de vehicles té?
La flota està forma per 62 vehicles, 61 dels quals són dièsel i 1 vehicle híbrid – dièsel. Tot i això, cal destacar que s’està preparant una renovació de flota molt important on s’adquiriran 14 vehicles híbrids amb una inversió total de 4,8 milions d’euros. Els darrers tres vehicles que s’han incorporat a la flota, dos d’ells són dièsel EURO VI i el tercer és un dièsel – híbrid EURO VI, que a més proporciona estalvis de combustible propers al 30 per cent amb la pertinent reducció de CO2.
Quin camí s’ha recorregut i quin queda per recórrer en la mobilitat sostenible?
El transport públic ha donat un salt qualitatiu als darrers temps, ja no només es valora la quantitat sinó també la qualitat, com la informació, el confort, l’accessibilitat per persones amb mobilitat reduïda i la minimització de les emissions dels vehicles. En aquest sentit, creiem que els principals àmbits de millora són la informació a temps real i la conversió de la flota a energies sostenibles. També s’ha de fomentar la mobilitat no motoritzada, anar a peu o la bicicleta, tant donant facilitats amb les infraestructures (voreres adequades i carrils bici) com aportant la informació necessària als ciutadans perquè coneguin els seves avantatges.
Els experts consideren important per afavorir la mobilitat sostenible la intermodalitat. S’ha millorat a la ciutat amb l’entrada en funcionament de noves estacions de tren?
Encara és aviat per valorar l’impacte de les noves estacions de tren però no tenim cap mena de dubte que millorarà la intermodalitat i és una oportunitat per potenciar la xarxa de transport públic.
Des del punt de vista de la qualitat de l’aire, com valora els darrers plans municipals per reduir la contaminació?
La contaminació s’està convertint en un dels principals problemes que tenim a les zones metropolitanes, per tant, qualsevol mesura que afronti aquesta situació la valorem positivament, més encara, si es tracta de plans ambiciosos com els que s’han presentat a la nostra ciutat.
Trobaria oportú obrir una taula de debat i reflexió a la ciutat per aquest tema, oberta a l’administració, les entitats, les empreses i la ciutadania?
Les polítiques desenvolupades a Sabadell haurien d’estar en concordança amb les polítiques aplicades a la resta del territori. Tot i això, considerem que la societat civil sabadellenca té una gran conscienciació i està disposada a donar passos endavant. Qualsevol punt de trobada és oportú i positiu per afrontar el problema manera global i eficaç.
Foto portada: el gerent de la TUS, Xavier Cañadas. Autor: cedida.