Hotel Verdi. Autor: David B.

L’hotel Verdi, preparat per acollir pacients amb coronavirus

El Servei Català de la Salut ha activat l’Hotel Verdi com a equipament social, per acollir aquelles persones de l’àmbit de la Regió Sanitària Metropolitana Nord que tenen un resultat positiu de la prova PCR i no poden fer un aïllament correcte al seu domicili.

Amb aquest aïllament en l’hotel Verdi situat a l’Eix Macià de Sabadell, es pot assegurar que les persones amb la Covid-19 no la transmeten a altres persones, i es pot evitar la cadena de contagis. Aquest dispositiu està gestionat pel Parc Taulí de Sabadell. Actualment disposa de 10 habitacions i, en funció de les necessitats, s’aniran obrint progressivament fins a un màxim de 70.

L’hotel Verdi ja es va medicalitzar en els mesos de març i abril, durant el pic més alt de la pendèmia, acollint més d’un centenar de persones ingressades per Covid-19 i que van ser derivades de l’Hospital Taulí.

Així s’ha convertit l’hotel Verdi en un hospital amb un centenar d’ingressats

Foto portada: Sanitaris entrant a l’Hotel Verdi, el mes de març. Autor: David B.