Vianants a la Rambla, aquest dissabte. Autor: David B.

Les mascaretes seran obligatòries al carrer

El govern espanyol ha publicat al Butlletí Oficial de l’Estat (BOE) l’ordre que fa obligatori l’ús de les mascaretes. Se n’haurà de portar a la via pública, en espais a l’aire lliure i en qualsevol espai tancat d’ús públic “sempre que no sigui possible mantenir una distància de seguretat interpersonal d’almenys dos metres”.

L’obligatorietat es fixa a partir dels sis anys, tot i que se’n recomana l’ús entre els tres i els cinc. L’ordre és vigent des de dijous i mentre duri l’estat d’alarma i les seves pròrrogues.

Excepcions

Queden fora d’aquesta obligatorietat les activitats en les quals, “per la pròpia naturalesa de les mateixes”, resulti incompatible el seu ús, tot i que no concreta quines més enllà de la “ingesta d’aliments i begudes”. Des de Sanitat han situat l’esport com una d’elles. És a dir, els practicants d’esport entre les 6 i les 10 hores i entre les 20 i les 23 hores queden alliberats de portar mascareta en principi. Tampoc estaran obligats a portar mascareta les persones que tinguin algun tipus de dificultat respiratòria que pugui veure’s agreujada pel seu ús. No n’hauran de dur tampoc aquelles persones per a les quals estigui contraindicat per motius de salut, de discapacitat o dependència.

Ja són obligatòries al transport públic

Val la pena recordar que des del 3 de maig portar mascareta ja és obligatori dins el transport públic. En les darrers setmanes s’han repartit mascaretes entre els usuaris del transport públic, i també entre els comerciants. Així mateix, el govern central ha marcat el preu màxim de les mascaretes higièniques, 96 cèntims per unitat. El govern català ha fet entregar una mascareta d’aquest tipus per ciutadà a través de les farmàcies.

Foto portada: vianants a la Rambla, fa uns dies. Autor: David B.