Residència

Se suspenen els ingressos, les visites i les sortides dels centres residencials i de gent gran

Amb l’objectiu de minimitzar el risc d’infecció en els grups de població més vulnerables, el Departament de Salut considera necessari aplicar mesures especials de protecció a determinats centres socials de les comarques del Montsià, Baix Ebre i Ribera d’Ebre, així com els municipis de Ripollet, Terrassa i Sabadell.

Tot i que les dades de gran part del territori mostren una situació de control epidemiològic respecte a la infecció per Covid-19, a les darreres setmanes s’han detectat, confirmat i notificat diversos brots de coronavirus en alguns municipis o territoris de Catalunya. És per això que en l’àmbit dels centres residencials d’atenció a la gent gran i d’atenció a les persones amb pluridiscapacitats, se suspenen els ingressos, les visites i les sortides dels residents a l’exterior, les de curta durada -sortides autònomes dels residents o acompanyades per familiars o cuidadors-, les de caps de setmana i les inferiors a tres setmanes.

Queda a consideració de la direcció de cada centre, la possibilitat de permetre sortides de curta durada en casos excepcionals, acompanyats de cuidadors i personal dels centres residencials. Fins a nova indicació només s’autoritzen les sortides superiors a tres setmanes i que a la tornada requeriran de l’aplicació de mesures de protecció com si es tractés d’un nou ingrés -prova PCR i aïllament de 14 dies-.

Aquestes sortides, acordades amb els familiars, requeriran de la signatura d’un document de declaració responsable del resident o del familiar que se’n faci càrrec. Aquestes persones seran informades de les mesures de protecció que han de seguir durant aquest període, amb l’objectiu de protegir a la persona resident.

Es permetran les visites en casos d’urgència o necessitat justificada, tot preservant el dret d’acompanyament al final de la vida, i sempre amb les mesures de protecció recomanades. Als centres residencials es crearan unitats de convivència estables d’entre 15 i 20 residents, amb separació entre elles, als efectes del desenvolupament d’activitats grupals i sortides als equipaments exteriors de la residència.

D’altra banda, es suspèn l’activitat dels centres de dia de gent gran, sense perjudici que es puguin valorar l’atenció a casos específics si tenen necessitats socials especials. Aquestes mesures es podran adaptar, segons la situació i les característiques de cada residència, en funció de les indicacions de l’autoritat sanitària.

Foto portada: una de les residències del Centre de la ciutat. Autor: J.d.A.