18 de desembre: Igualtat de drets per tothom

El 18 de desembre es commemora el Dia Internacional de les Persones Migrants i des de l’SCAI, aquest any 2018, volem reivindicar la necessitat de garantir els mateixos drets per tothom, també per les persones migrades.

Segons l’article 13 de la Declaració Universal dels Drets Humans:

  1. Tota persona té dret a circular lliurement i a triar la seva residència dins les fronteres de cada estat.
  2. Tota persona té dret a abandonar qualsevol país, àdhuc el propi, i a retorna-hi.

En el marc del 70è aniversari de la Declaració Universal dels Drets Humans, des de l’SCAI reivindiquem el seu compliment i la seva aplicació per a qualsevol persona que arriba al nostre país, a la nostra ciutat. Sense cap tipus de discriminació, cercant la convivència i el respecte envers les altres persones. Defensem la igualtat d’oportunitats, al marge de com evolucionin els tràmits legals de les persones migrades, així com si hagin assolit o no l’estatut de refugiades. Per la dignitat i la integritat de les persones.

A Sabadell, l’SCAI ha rebut durant l’any 2018 (de gener a novembre) 12.704 visites, les quals han estat ateses principalment pels serveis de primera acollida-recepció i el servei d’assessorament jurídic en matèria d’estrangeria. En la tipologia de les consultes realitzades per les persones beneficiàries d’aquests serveis, observem un gran nombre de consultes relacionades amb el tràmit de l’arrelament social donat que continuen existint moltes persones immigrades en situació irregular que intenten regularitzar-se i requereixen orientació i suport. Així mateix, la situació de crisi econòmica que continua vivint el país origina grans dificultats per poder renovar els permisos temporals, donada l’exigència d’acreditar una feina o recursos econòmics suficients. El fet de no poder renovar els diferents permisos de residència temporals aboca a les persones immigrades a una situació d’irregularitat sobrevinguda.

Segons l’Organització Internacional per les Migracions (OIM), des del principi d’aquest any 2018, a Espanya han arribat 55.613 persones, (42.036 a Grècia i 22.519 a Itàlia). La xifra d’arribades a Espanya representa més del doble respecte a la de l’any 2017. I només la setmana del 5 al 11 de novembre varen arribar 897 persones per la Frontera sud d’Espanya. Cal destacar que aquestes xifres augmenten diàriament.

Fem una crida a persistir en la solidaritat i l’acollida amb les persones que ens arriben i a acompanyar-la d’accions de denúncia social i política i alhora sol·licitar als nostres governs i institucions que cal informar i actuar sobre les causes dels moviments forçats de les persones, aquestes causes – guerres, conflictes, discriminacions, repressió, espoliació de recursos, fam i pobresa extrema – són de caràcter polític i econòmic. Hi ha responsables polítics que estan impedint una resposta humanitària solidària i responsable a la situació i l’agreugen amb la seva incapacitat – volguda  o no -, però la UE disposa dels recursos diplomàtics, legals, econòmics i humans necessaris per fer-hi front.

L’equip de l’SCAI