Alumnes i cooperativistes: L’experiència de Xalest

“La base de l’educació d’avui en dia no pot donar l’esquena a l’alumne com a subjecte actiu del seu procés d’aprenentatge”.  Sota aquesta premissa va néixer la idea de crear una cooperativa d’alumnes amb el grup de PFI (Programa de Formació i Inserció) de Xalest.

Paco Muñoz és professor de l’Escola Xalest i ha coordinat juntament amb la Yamilé, la Neus i la Laura, la Cooperativa d’alumnes de l’escola. Ho han fet acompanyats per la Berta Serra, tècnica de l’Ateneu Cooperatiu del Vallès Occidental. Avui, Dia Mundial de les Cooperatives, ens expliquen el projecte.

Dins de la formació bàsica d’un PFI es contempla el mòdul de Formació i Orientació Laboral, per dotar a l’alumnat d’estratègies i competències bàsiques per al món de l’empresa. “Seguint la metodologia de l’escola, que és el treball per projectes, l’objectiu principal és que l’alumne prengui consciència del que està aprenent. Així és molt més vivencial”, explica Muñoz.

El repte de portar-ho a la pràctica

El professor defensa que “la tasca activa en una cooperativa permet que sigui l’alumne el que s’enfronta al repte de l’aprenentatge d’una forma totalment experiencial, prenent decisions que li ajuden al seu creixement personal per a la seva posterior inserció al món laboral”.

La cooperativa dels alumnes de Xalest combina els coneixements de dos PFI’s, un d’Auxiliar d’Arts Gràfiques i Serigrafia i un altre d’auxiliar de Pastisseria i Fleca. Els productes en els quals treballen els nois i noies tenen a veure amb aquestes disciplines. Per exemple, si es treballa per treure un producte com una caixa de galetes, els alumnes d’Arts Gràfiques fan el disseny, la publicitat, packaging, etc, mentre que els de Pastisseria i Fleca, preparen les receptes i fan l’elaboració de les diferents galetes. A més hi ha un equip rector que s’encarrega de convocar les assemblees, dinamitzar-les, prendre notes de les idees i elaborar les actes.

Aprenentatges que apoderen

La Berta Serra, tècnica d’educació de l’Ateneu Cooperatiu del Vallès Occidental, va acompanyar les joves i professores en el procés. Des del seu punt de vista, considera que les cooperatives d’alumnes posen l’èmfasi en treballar competències que apoderen molt a les joves . Explica que “S’han autoorganitzat i s’han fet el projecte seu, podent veure els resultats de la seva feina: un bon producte i un retorn econòmic”.

Muñoz detalla: “La presa de decisions, la capacitat d’organització, l’escolta activa, el respecte per les opinions dels altres, la responsabilitat, la iniciativa, etc, són aprenentatges transversals que els alumnes desenvolupen durant la seva tasca cooperativa, combinant les matèries teòriques i pràctiques de cada una de les titulacions”. Paralel·lament, treballen el desenvolupament d’altres competències com les matemàtiques, comunicatives, lingüístiques, iniciativa personal, de manipulació, etc, en cadascuna de les tres comissions en què es divideix la cooperativa que són: Administració, disseny i publicitat i producció.

El professor reconeix que al principi la manera de treballar sobta als alumnes, “però els que han cursat l’etapa de la ESO amb nosaltres, de seguida veuen algunes similituds, com la presa de decisions, uns altres, en canvi, fan un procés d’aprenentatge que van assolint mica en mica durant el curs.”

Perspectives de futur

Serra considera que amb exemples com el de Xalest queda palesa la necessitat d’insistir amb la forma cooperativa com a model d’organització que “s’adapta a diferents ritmes, maneres de fer diverses, i que s’allunya de la competitivitat de ser el més ràpid i productiu”. La tècnica de l’Ateneu entén que aquest model afavoreix a desmarcar-se del model competitiu. Considera que “l’economia social i solidària pot generar un espai perquè les persones amb diversitat funcional puguin tirar endavant els seus projectes, contribuint així al seu desenvolupament personal”.

La idea  de Xalest és continuar l’any vinent, incorporant als alumnes que comencen els PFI’s, mentre aprenen dels alumnes de segon que ja l’han portat a terme durant aquest curs escolar 2018-19.

De la seva banda, la tècnica d’educació de l’Ateneu veu amb bons ulls la iniciativa i resultats de Xalest. I no li falten motius per ser optimista de cara a que el model se segueixi estenent a la comarca. Aquesta setmana passada s’ha celebrat un curs per a professors sobre Economia Social i Solidària i Cooperatives d’alumnes i s’han esgotat les places.