Plataforma Vàlua

Apoderar les persones amb discapacitat per a l’autodefensa dels propis drets

Les persones amb discapacitat han estat considerades al llarg de la història com a prescindibles, com a no necessàries ni per a la vida social ni per a l’econòmica, i han estat vistes més com a persones amb necessitat d’assistència que com a ciutadania activa, amb els mateixos drets i deures que la resta de la societat.

Aquesta lluita contra l’exclusió i la defensa del dret a la inclusió és el motiu que ha mogut la Federació ECOM des dels seus inicis l’any 1971. Avui, gairebé cinquanta anys més tard des de la fundació de la federació, la lluita per la igualtat de drets continua, però amb un canvi de paradigma fonamentat en la filosofia de la vida independent i en la Convenció dels Drets de les Persones amb Discapacitat, aprovada per l’ONU el 2006, que ha portat a continuar la lluita des de la perspectiva de l’apoderament de les persones per a l’autodefensa dels propis drets i a concebre la defensa dels drets com una responsabilitat de tots i de totes.

“La denúncia de les vulneracions de drets són essencials així com la reivindicació d’aquests, i en això cadascú de nosaltres tenim una responsabilitat. Les organitzacions actuem per al reconeixement de la igualtat de drets per a tothom però l’actuació individual és també molt important per donar visibilitat a discriminacions i vulneracions concretes que ens serveixin per fonamentar les nostres demandes”, explica Antonio Guillén, president d’ECOM. “Està comprovat que els drets no és suficient tenir-los reconeguts sinó que cal reivindicar que es puguin fer efectius i defensar-los dia a dia”, afegeix.

Conscients d’això, la Federació ECOM els darrers temps ha iniciat una línia de treball per afavorir l’apoderament de les persones en l’autodefensa dels propis drets, basada en la capacitació de les persones a través del coneixement dels propis drets i dels diferents canals i/o organismes de denúncia contra les vulneració que existeixen. Una capacitació que ECOM actualment treballa a través de l’edició de guies pràctiques i de tallers d’apoderament per a les persones amb discapacitat física. “El procés de defensa dels drets pot ser llarg, enrevessat i requereix d’un esforç i una dosi d’energia important per part de la persona que ha viscut la vulneració dels seus drets. En som conscients, per això des de la federació hem cregut important fer aquest acompanyament i aquesta capacitació del col·lectiu per facilitar-los el camí”, afegeix Guillén. A més de la incitació a la denúncia, ECOM pretén promoure la participació de les persones amb discapacitat física a la presa de decisions públiques, a través de la seva presència i participació activa en els diferents canals que les administracions habiliten per a això, per tal de poder incidir en les polítiques públiques que les afecten.

Guies pràctiques i tallers d’apoderament

Empodera’t, informa’t i actua és la proclama sota la qual ECOM ha editat, amb el suport de l’Ajuntament de Barcelona, la Guia pràctica per a la defensa dels drets de les persones amb discapacitat física, una publicació que dóna informació sobre quins són els drets de les persones amb discapacitat (que no són més que els drets humans, els de qualsevol altra persona), amb referències a la legislació existent, i que llista els principals organismes on les persones es poden adreçar per rebre assessorament i enllaça als formularis de denúncia. Aquesta publicació s’ha editat també en Lectura Fàcil per fer-la més accessible a tothom.

En la mateixa línia, la guia Igualtat de drets i oportunitats a la feina, també editada per ECOM descriu i presenta els principals drets de les persones en l’àmbit laboral per tal de promoure’n el seu coneixement (dret a la igualtat de tracte; a accedir a tot tipus de feina; a la igualtat salarial; a la promoció laboral; a la conciliació laboral; familiar i personal…) i dóna eines i recursos per a defensar-los. Aquesta guia s’ha editat en dues versions, una adreçada a la ciutadania i una altra adreçada als professionals del serveis d’inclusió laboral perquè puguin fer l’acompanyament a les persones usuàries. Ambdues guies es troben disponibles al web d’ECOM.

Com a complement a les guies, ECOM realitza periòdicament tallers d’apoderament per a persones amb discapacitat física (principalment persones usuàries dels serveis de l’entitat) per fer-les guanyar confiança en si mateixes i fer-les coneixedores de la potencialitat que tenen per a l’autodefensa dels seus drets. Per a això les dota de coneixement sobre quins drets tenen reconeguts, quines lleis els emparen i els indica els camins que poden seguir per tal de denunciar qualsevol vulneració que pateixin. “Sentir-se acompanyat en el procés és bàsic per a adquirir confiança, i les entitats aquí tenim un paper a desenvolupar”, constata Guillén.