CoopJoves, dota a la gent gran de coneixements tecnològics

Els joves de la UEC de Sabadell de la Fundació MAIN constitueixen la primera cooperativa juvenil simulada. La passada tardor, es va dur a terme una prova pilot de Cooperativa Juvenil de Serveis (CJS). La Fundació Main ha posat en pràctica amb els joves la iniciativa impulsada pel programa d’Economia Social i Solidària de Promoció Econòmica de Sabadell i finançada pel propi Ajuntament i la Diputació de Barcelona. L’Associació Juvenil Esquitx, el Teler Cooperatiu (Xarxa d’Economia Solidària local), la Oficina Jove i la cooperativa L’Esberla també hi han col·laborat formant part del Comitè Local.

Sabadell ha desenvolupat aquesta prova pilot en paral·lel amb Barcelona, basant-se en el model de les Cooperatives Juvenils de Serveis (CJS) del Quebec, que des de fa més de 30 anys formen i acompanyen a joves de 12 a 16 anys en el disseny, creació i gestió de cooperatives de i de serveis. Aquest model formatiu canadenc de referència, forma cada any unes 150 cooperatives i participen 1800 joves, amb l’objectiu de construir un projecte horitzontal i democràtic d’emprenedoria.

Arran d’aquest programa formatiu i pedagògic, el grup de joves de la Unitat d’Escolarització Compartida (UEC) de Sabadell de la Fundació MAIN ha viscut, en primera persona, l’experiència de crear i gestionar una cooperativa de treball. Els joves han participat en el programa en format de simulació i mitjançant un procés basat en l’aprenentatge vivencial, significatiu, i amb l’acompanyament de dues persones educadores. Han construït la cooperativa a partir dels sabers, interessos i objectius comuns, amb dinàmiques i formacions aplicades a la constitució i gestió de l’empresa cooperativa, donant com a resultat la CJS CoopJoves.

CoopJoves ofereix serveis a la comunitat, oferint tallers formatius sobre l’ús de smartphones per a gent gran. Aquests tallers aporten molts beneficis als alumnes sènior. Les tecnologies de la informació i comunicació (TIC) els ajuden a mantenir-se actius i saludables, potenciant l’estimulació cognitiva i el reforç de la memòria. A més, els coneixements adquirits els permeten augmentar les relacions socials i familiars, afavorir l’autonomia i treballar habilitats d’interacció social.

D’altra banda, l’experiència d’emprenedoria pel grup de joves de la UEC els ha permès adquirir un coneixement útil per al seu futur professional, viure en pròpia pell la motivació i la satisfacció que implica bastir un projecte amb les pròpies mans. En definitiva, una vivència de cohesió, pertinença a un grup i de construir junts i juntes un enfortiment social en benefici a la gent gran, gent gran connectada. A l’actualitat CoopJoves ha realitzat cinc serveis arribant a més de 30 alumnes sènior.

Des de Fundació MAIN pensem que els aprenentatges apreciatius i participatius permeten un major impacte sobre les persones aprenents que els permet portar més lluny les seves vivències i per tant ampliar els seus coneixements. En aquest cas tots els participants són aprenents, tant els que fan el servei com els que el reben, és a dir, tothom guanya. Aquesta experiència també està inclosa sota el concepte d’aprenentatge per servei.