Dia Internacional de la Lluita contra l’ús indegut i el tràfic il·lícit de drogues

Hom calcula que més de 247 milions de persones van consumir drogues durant l’any passat i que uns 30 milions pateixen trastorns relacionats amb aquest consum. No obstant això, només una de cada sis persones consumidores reben tractament per deshabituar-se del consum.

És així com les drogues constitueixen en l’actualitat un dels principals problemes a nivell mundial. Per a sensibilitzar a la ciutadania de l’abast del problema, el 1987, l’Assemblea General de les Nacions Unides (ONU) va establir el 26 de juny de cada any com a Dia Internacional de la Lluita contra l’Ús Indegut i el Tràfic Il·lícit de Drogues. Ho va fer com a mostra de la seva determinació per aconseguir una societat internacional lliure de l’abús de drogues i del tràfic. L’Oficina de les Nacions Unides contra la Droga i el Delicte (UNODC) és l’encarregada de liderar la campanya que cada any es posa en marxa adreçada a la societat en general i als joves en particular, atès que la prevalença del consum entre la joventut és dues vegades més gran que en el de la població en general i tres vegades superior si parlem de cànnabis.

Com es pot veure el problema de l’ús indegut de drogues presenta unes dimensions colossals a nivell global, però també local. El Vallès no escapa a aquesta tendència i el consum de drogues a la nostra comarca possiblement segueix la mateixa estela de dades que acabem d’aportar. Una de les millors maneres de lluitar contra aquesta plaga és, en primera instància, acceptar que el problema existeix i que encara que no ens afecti a nosaltres directament, segur que en el nostre entorn més proper hi ha algú afectat per aquesta patologia. Una de les maneres de treballar per combatre el consum de drogues és, sens dubte, a través de campanyes d’informació i de prevenció –que s’haurien de portar a terme de manera continuada–  adreçades sobretot a la població més jove amb l’objectiu de conscienciar-la dels riscos i sobretot de les conseqüències que es deriven no només per a ells sinó que també pel seu entorn familiar. Òbviament amb això no n’hi ha prou. De manera paral·lela s’ha d’actuar per tal que les persones afectades disposin de l’oportunitat d’abandonar el consum i recuperar la qualitat de vida de la qual gaudien quan no consumien.

L’Associació Êthos

Nascuda el 2006, és una associació que actua i treballa tant en el camp de la prevenció com en el del tractament de dependències una vegada aquestes s’han manifestat. Les iniciatives i activitats que l’Associació porta a terme són diverses i s’estructuren a l’entorn de 13 programes (Acollida, Motiva’t, Sortida, E.G.A., Creixement Personal, Justícia, Què Faig? Escola de Parelles, S.O.S Pares i Mares, Aixeca’t, Escola de pares i mares de joves, Prevenció, Conscienciació Social i Voluntariat) que es desenvolupen al llarg de l’any. D’altra banda es promouen accions preventives que compten amb el suport dels voluntaris que coadjuven al seu desplegament. Així, durant tot el mes de juny, coincidint amb el Dia Internacional contra la Droga, Êthos porta a terme activitats de sensibilització en els grups terapèutics que comencen amb una Via Ferrada a la Cala Molí (Sant Feliu de Guíxols) amb usuaris/es, voluntaris/es i equip tècnic. L’objectiu de l’activitat és la de posar de manifest que es pot gaudir d’un dia de festa sense la necessitat de consumir drogues o alcohol.  També s’ha organitzat una sortida de prevenció que tindrà una vessant específica de  drogues amb material de difusió i divulgació sobre el tema.

Però la lluita contra la droga necessita de moltes mans i de més braços. I per damunt de tot necessita que la societat reconegui que en les dependències tenim un problema de primera magnitud que cal combatre a temps.