Creu Roja Sabadell, un ventall de possibles col·laboracions per a les empreses

La Responsabilitat Social Corporativa (RSC) és un concepte que ressona amb força des de ja fa un grapat d’anys en el món empresarial.

Tot i això, són molts els empresaris i empresàries que a dia d’avui encara no s’han decidit a aplicar-la a les seves companyies, obviant els beneficis tangibles i de valor afegit que suposa. I això que s’ha demostrat que la RSC pot tenir un important grau de penetració en el tercer sector social. Dit d’una altra manera: cada vegada és més senzill trobar nexes de col·laboració entre les entitats que treballen en favor dels altres i el teixit empresarial.

Creu Roja Sabadell ja fa anys que col·labora estretament amb el món empresarial. Però, amb quines fórmules ho fa? Què pot fer una empresa que aposti per la RSC?. Doncs la resposta és múltiple: donant d’alta l’empresa com a sòcia de Creu Roja –amb quantitats molt assumibles i importants desgravacions fiscals-, amb col·laboracions puntuals com ara donacions –tant econòmiques com en espècies-, participant als programes d’ocupació, així com apostant pel voluntariat corporatiu o el partenariat. Fórmules, totes elles atractives, i que permeten al món empresarial bolcar-se de ple en l’activitat d’una de les institucions humanitàries més importants del món.

Allarguem la mà a l’empresariat

Creu Roja Sabadell manté sempre la voluntat d’allargar la mà al món empresarial per tal que col·labori en els reptes que es planteja la institució. Projectes de temàtiques tan diverses com la infància, la gent gran, el sensellarisme, la violència de gènere o els refugiats, entre molts d’altres. I tot això, sense la col·laboració del teixit empresarial, és molt més difícil. Un exemple: la darrera campanya de joguines que ha permès recollir gairebé 5.000 joguines, gràcies a la col·laboració d’una quarantena d’empreses, a més de l’ajuda de desenes de particulars.

Foto portada: seu de Creu Roja. Autor: David B.