“Gitanos amb estudis, gitanos amb futur!”

Amb l’inici d’un nou curs escolar, el Programa “Promociona” de la Fundació Secretariat Gitano, obre les portes de les seves aules als seus i a les seves alumnes, uns de nous i altres participants que ja porten anys en aquest programa.

La FSG ha gestionat des de l’any 2000, en el marc del Programa Acceder de lluita contra la discriminació de les minories ètniques,  accions encaminades a la Promoció Laboral i Educativa. Escolar. En els darrers anys, i tenint en compte la creixent exigència a nivell qualificatiu del mercat de treball, hem anat obrint noves línies educatives, en el marc dels Programes Promociona i Proinfància, centrades en el reforç escolar, tan dins com fora de les aules, amb l’objectiu posat en l’increment progressiu d’alumnes que assoleixin l’Educació Obligatòria i que posteriorment continuïn els estudis post-obligatoris.

En aquest sentit, treballem i comptem amb la col·laboració dels diferents agents implicats en l’educació dels nois i noies: les famílies, els equips educatius dels centres, agents socials del barri Centres Cívics, SS.SS i els propis alumnes. Tot això d’es d’una perspectiva de confiança mútua, proximitat i empatia. A l’estiu s’organitzen Casals d’Estiu per poder enfortir els vincles des del lleure i premiar així l’esforç de tot l’any.

En aquest nou curs escolar, treballarem amb les següents escoles i instituts: IES la Serra, de Torre Romeu, l’Escola Alcalde Marcet, l’IES Agustí Serra de Can Puiggener, l’Escola Sant Julià, Calvet Estrella i l’IES Junqueres de Ca n’Oriach.

Per altra banda, s’ha dut a terme aquest cap de setmana, a Madrid, una trobada d’estudiants del programa de tot l’Estat Espanyol, per tal de promoure l’intercanvi d’experiències i reflexions entorn la cultura gitana i l’educació i generar consciència de que son cada vegada més els que decideixen apuntar-se a la causa de “gitanos amb estudis, gitanos amb futur!”

Així doncs, comencem el curs amb la motxilla carregada d’il·lusions, esforç i perseverança, amb ganes de compartir bons moments d’ajuda mútua amb els nostres alumnes i amb l’esperança de que això sigui l’inici d’un llarg camí!