La Covid-19 i l’Associació Êthos

Actualment, la pandèmia provocada per la Covid-19 afecta a 180 països del món. Però qui són els seus antecedents? Intentem explicar-ho.

El 31 de desembre del 2019, les autoritats sanitàries xineses van informar a  l’Organització Mundial de la Salut (OMS) sobre un agrupament de 27 casos de pneumònia d’etiologia desconeguda. Una setmana més tard, el 7 de gener del 2020 es va identificar com agent causant del brot a un nou tipus de virus de la família Coronaviridae, que per consens internacional va ser denominat Covid-19. Tres setmanes més tard, el 30 de gener, l’OMS va declarar el brot com a una Emergència de Salut Pública d’importància Internacional (ESPII). Varen passar dos mesos fins que l’11 de març de 2020, l’Estat Espanyol va declarar l’estat d’alarma per a fer front al coronavirus que s’estenia exponencialment cada dia que passava.

La declaració de l’estat d’alarma va comportar haver d’incorporar un seguit de canvis en la gestió de casos i controls d’acord amb el protocol del procediment d’actuació per fer front a la malaltia. Canvis i adaptacions que d’una manera especial afectaren a les entitats del Tercer Sector i als seus programes i intervencions. L’objectiu era que a despit de les restriccions imposades per l’estat d’alarma, no es deixés de prestar servei i de donar resposta a les persones usuàries de les diferents entitats i tampoc a les seves famílies.

Com des de l’Associació Êthos hem acarat aquesta crisi

A Êthos sabem que les crisis individuals i col·lectives ens posen davant del mirall, ens despullen d’allò que no és essencial i ens fan revisar el treball que oferim als nostres usuaris/es per tal de millorar cada dia i oferir un servei millor i de major qualitat. Només en tres mesos, la pandèmia del coronavirus, ha fet evidents les fortaleses i febleses, les amenaces i les oportunitats a tots nivells. També a la nostra Associació.

Des del moment que es van tenir notícies de la Covid-19, a Êthos vàrem posar en marxa diverses mesures de prevenció, seguint les recomanacions dels governs i administracions, basades, sobretot, en la higiene i la distància de protecció i la rotació del personal. El nostre objectiu immediat: CONTAGIS 0.

El divendres 13 de març vàrem preparar un Pla d’Atenció davant la perspectiva que es declarés l’Estat d’Alarma i que tinguéssim de tancar el Centre de Dia. El 14 de març vàrem posar en marxa el nostre Pla de Confinament amb pautes de comportament molt precises per a totes les persones usuàries. Durant aquell cap de setmana vàrem concretar i ampliar les accions a implementar mesures de teletreball per tal de mantenir el vincle entre els membres de l’equip tècnic.

El nostre Pla es basava en implementar horaris similars d’atenció als que els participants tenien establerts per mantenir rutines i no desestructurar més del que ja suposava la situació. També es van continuar fent les mateixes activitats de programació i avaluació del temps de lleure, el treball de les habilitats socials i prevenció de recaigudes, els tallers d’empoderament i les teràpies individuals però sempre de manera telemàtica (videotrucada, whatsapp, trucades, exercicis per correu electrònic, etc.).

Cada dia, a través de vídeos, s’enviaven als usuaris les activitats que havien de portar a terme i motivar-los amb reptes que era possible fer-los a casa. Totes les persones usuàries i les seves famílies, disposaven de suport telefònic de manera molt més continua en tots els programes i també del telèfon d’emergències habitual les 24 hores els 7 dies de la setmana. Dues vies de comunicació des del que s’han atès els dubtes i s’han resolt les demandes que podien sorgir.

Un cop l’equip tècnic va conèixer les previsions que l’estat d’alarma s’allargués en el temps i que per tan calia abordar com tractar presencialment a totes les persones, es varen fer proves pilot amb grups veterans de sessions online. Davant l’èxit de l’experiència, el sistema d’atenció online es va implantar per a tots els programes de tractament i en grups reduïts, la qual cosa va obligar a doblar l’esforç de l’equip ja que es varen duplicar les sessions. Les activitats terapèutiques grupals es van continuar fent mitjançant videotrucades. També es van adaptar a l’actual realitat la intervenció amb els pares d’adults i joves, així com, amb les parelles. Tot això sense que durant tot el temps de confinament, s’habilitessin unes poques hores d’atenció presencial amb totes les mesures preventives, per atendre les emergències que anessin sorgint.

Cap a una normalitat diferent

Tan bon punt l’equip de professionals va saber que es podia reobrir el Centre de Dia, s’aplicà el Pla propi de Desconfinament que preveia que centréssim l’activitat en recuperar les primeres visites que havien quedat ajornades en horari de matí, alhora que s’ampliaven les mesures d’higiene i protecció. La segona setmana de maig, es va activat el protocol de visites presencials per a persones usuàries dels diferents programes i l’equip va establir les rotacions i torns necessaris per poder-les atendre.

Fa pocs dies vàrem reemprendre els grups terapèutics dels Programes Aixeca’t (de reeducació i prevenció per a adolescents), Motiva’t (de baixa exigència, motivació i reducció de danys) i Sortida (d’alta exigència, rehabilitació integral i reinserció sociolaboral), així com també el Programa Acollida (primeres visites), i tots els grups familiars de suport, assessorament i acompanyament a les persones usuàries, SOS Pares i Mares, Grup Què Faig, Escola de Parelles i Escola de Pares/Mares/Tutors de joves.  Cal esmentar que aquests grups s’ha organitzat amb el número reduït de persones(mai més de 10) que permet respectar totes les mesures de prevenció pel contagi de la Covid-19.

L’aplicació dels diversos plans d’actuació que en cada moment vàrem dissenyar, han donat com a resultat que no s’hagi produït a Êthos cap contagi, que era l’objectiu principal que perseguíem juntament amb el de l’atenció a les persones usuàries que, en un 95 per cent han continuat vinculats al projecte.