Les persones sordes, les grans oblidades en el temps del Covid-19

Malgrat els avanços legislatius i la sensibilitat social creixent que afavoreixen al col·lectiu de les persones sordes, no deixen de produir-se reculades molt significatives quant a drets fonamentals es refereix.

La presidenta de l’Associació de Persones Sordes de Sabadell, Anna Reyes, alerta a la ciutadania i a les autoritats, tant locals com autonòmiques, d’una greu reculada dels drets fonamentals de les persones sordes. És evident que la crisi sanitària del Covid-19 ha minvat molt l’accés a la informació i als serveis bàsics per part de les persones sordes per les màscares i la por social però, no obstant això, el problema de fons és un altre: des de l’any 2010, que és quan el Parlament de Catalunya va aprovar la Llei 17/2010, de 3 de juny, de la llengua de signes catalana; el govern de la Generalitat de Catalunya no ha elaborat cap pressupost específic anual que permeti desplegar les mesures dictaminades per la pròpia llei, de manera que així no queden garantits els drets fonamentals de les persones sordes.

En l’actualitat, hi ha 33.519 persones sordes i 166 persones sordcegues (dades de 2019) a Catalunya, la qual cosa genera que els serveis, tant d’atenció com d’interpretació en llengua de signes, que s’ofereixen cobreixen les seves necessitats amb grans dificultats, ja que les ràtios són molt baixes: hi ha una desena d’intèrprets de llengua de signes estables i contractats per l’administració per a cobrir els serveis individuals de totes les persones sordes de tota Catalunya.

Un altre problema greu existent és que l’alumnat sord, tot i que s’ha iniciat el curs escolar, encara no disposa d’intèrprets en llengua de signes que cobreixin les 30 hores setmanals ni els estudiants universitaris disposen d’aquesta eina humana tan imprescindible per a seguir les classes amb normalitat. És una clara discriminació dels drets fonamentals d’aquests joves que volen preparar-se per a un futur millor i que els permeti ser inclosos en la societat, en igualtat de condicions.

D’altra banda, la gran dificultat de les persones sordes a accedir al món laboral és un altre problema greu, perquè fan falta recursos econòmics i d’atenció adaptats a les necessitats de les persones sordes que els permeti accedir a les diferents ofertes de treball que es van produint.

La Federació Mundial de Persones Sordes celebra, des del seu establiment l’any 1958, cada últim diumenge de setembre el Dia Mundial de les Persones Sordes, d’aquesta manera es pretén reivindicar els drets fonamentals de les persones sordes i, bàsicament, recordar a la societat l’existència d’aquestes perquè és una discapacitat invisible, alhora que perillosa, perquè produeix molta discriminació.

Les associacions de persones sordes solen organitzar manifestacions reivindicatives en les diferents ciutats catalanes així com gran varietat d’activitats de tipus social i cultural, però enguany no és possible a causa de la crisi sanitària. El lema d’enguany és el següent: “Reaffirming Deaf People’s Human Rights”, que significa “Reafirmant els drets humans de les persones sordes” el manifest i la informació completa podreu trobar a:

http://wfdeaf.org/get-involved/wfd-events/international-week-deaf/internationalweekofthedeaf/

Malgrat tot, l’Associació de Persones Sordes de Sabadell està fent un gran esforç per a oferir els serveis bàsics dirigits a les persones sordes de Sabadell gràcies a les subvencions de l’Ajuntament de Sabadell, Benestar Social de la Generalitat de Catalunya, la Diputació de Barcelona i la Fundació Privada Benèfica Barnola-Vallribera, Sant Josep. Així i tot, no és suficient i es fa necessari ampliar les dotacions econòmiques per a poder oferir aquests serveis d’atenció i adaptació que tant necessiten les persones sordes per a poder viure el seu dia a dia de manera independent, i que puguin desenvolupar-se com a persones.

Una informació interessant que ofereix l’associació són cursos de Llengua de Signes Catalana, dirigits a qualsevol persona i/o professional que vulgui conèixer tant aquesta llengua com les característiques pròpies de les persones sordes, ja que cadascuna d’elles és un món diferent. Per a més informació d’aquests cursos, poden posar-se en contacte a través d’aquesta adreça web:

http://www.apssabadell.org/llengua-signes-catala/

Autor: Antonio Martínez
Foto portada: imatge dels socis i sòcies de l’entitat, presa amb motiu del 60è aniversari que va tenir lloc l’any passat.