Pensar en qui produeix a l’hora de consumir

A l’hora de consumir el més comú és fixar-se amb el preu més ajustat. En segon lloc, la qualitat del producte. El consum responsable i conscient proposa fixar-se en els procediments de tota la cadena de valor: destacant especialment les condicions de feina de les persones que treballen en la producció o ofereixen el servei.

El consum responsable i conscient és una forma de consum que no té només en compte el preu del producte, sinó que va més enllà. Se centra en satisfer les necessitats de les persones procurant generar el menor impacte negatiu en el medi ambient i fomentant l’equitat, la justícia social, la solidaritat i el respecte pels drets humans.

Aquesta forma de consum ens emplaça a reflexionar abans d’adquirir un producte, d’entrada per valorar si les necessitats que ens aboquen a consumir són reals o creades, i evitar així la compra impulsiva; en segon terme per, en cas d’optar per consumir, adquirir serveis o productes que respecten tant el medi ambient com els drets de les persones: i en aquest punt, és interessant considerar opcions en que el producte hagi estat elaborat per persones en risc d’exclusió social.

La Plataforma Vàlua promou aquest tipus de consum amb els seus productes i serveis, sobretot pel fet que darrere d’aquests hi ha treballadores en situació de vulnerabilitat, i adquirint els seus serveis contribuïm a la seva inserció laboral.

Hi ha diversos exemples d’entitats que ofereixen productes per a persones i serveis per a empreses que contribueixen a la inserció laboral de les usuàries de les entitats, fomentant d’aquesta manera una forma de consum conscient i responsable.

Possibilitats per a persones i empreses

L’adquisició d’articles elaborats per persones de les entitats és una manera d’avalar el seu treball i fomentar la seva inserció laboral. Entre els productes hi podrem trobar artesania, estampació de samarretes o productes de segona mà que van des de roba fins a mobles i electrodomèstics.

Per a empreses i organitzacions, els serveis que s’ofereixen des de les entitats van des de serveis auxiliars per a esdeveniments, manipulats, bugaderia i neteja, transport i mudances, medi natural i jardineria, tractament de residus i destrucció de documents confidencials, i serveis d’assessoria, formació, intermediació i suport.

Opcions, especialitzats en impuls del consum conscient ho considera una idea realment transformadora: “És una eina molt poderosa que tenim al nostre abast per viure de forma més sostenible i sense contribuir a injustícies socials.”