Tractaments multidisciplinars; claus en el procés de rehabilitació de les addiccions

L’Organització Mundial de la Salut defineix l’addicció com una malaltia física i psicoemocional que es basa en la dependència o necessitat cap a una substància, activitat o relació.  Quan parlem d’addicció és important adoptar una perspectiva bio-psico-social, es a dir, cal tenir en compte que aquest trastorn es caracteritza per un conjunt de signes i símptomes amb els que s’involucren factors biològics, genètics, psicològics i socials, per tant la intervenció serà complexa i integral.

A Êthos entenem que la rehabilitació integral d’una dependència és un procés molt llarg i dur que s’estén a varis anys de tractament integral d’abordatge multidisciplinar i treball continu. L’addicció és una malaltia  multifactorial, és a dir, dependrà de molts factors (socials, econòmics, educatius, etc.) a treballar, per l’òptima recuperació de la persona que presenta més vulnerabilitat a desenvolupar aquesta patologia, i és per això que el seu tractament s’allarga en el temps.

Abordatge multidisciplinar

Entenem l’abordatge multidisciplinar en el tractament de rehabilitació integral de les dependències aquell que participen professionals de diferents àmbits i disciplines que aporten coneixements propis de forma mútua i acumulativa que permetrà recuperar les característiques biològiques, psicològiques i socials de les persones que pateixen una addicció.

Respecte la intervenció en l’aspecte personal, caldrà fer incidència en la importància de la personalitat i el conjunt de valors, creences i actituds de la persona, sorgides durant el seu creixement i el procés de socialització que potencien l’autonomia personal i l’esperit crític. A nivell psicològic la intervenció anirà dirigida al manteniment de les competències  que serviran com a estratègia per mantenir latents els signes i símptomes del trastorn per dependència.  A nivell social s’incidirà en l’augment de recursos personals  per  la reorganització de les dinàmiques familiars, laborals i socials per potenciar la llibertat d’acció sense la necessitat de fer ús de les substàncies addictives.

L’evolució de les persones amb addicció al llarg dels anys

A Êthos existeixen diversos programes de prevenció, intervenció i rehabilitació integral de les dependències, també es treballa activament en assessorament, detecció precoç i conscienciació social.

Un d’aquests programes és E.G.A Êthos Grup d’Autoajuda la finalitat del qual és mantenir el contacte i la relació entre persones amb la mateixa problemàtica per tal d’ajudar-se i enriquir-se personalment de les experiències de cadascun dels seus membres i mantenir latents els signes d’avís de la malaltia. Pretén portar a la pràctica habilitats adquirides durant el procés multidisciplinari de rehabilitació, flexibilitzar les conductes, i comprovar diàriament que els aprenentatges estan suficientment integrats i automatitzats com per evitar futures recaigudes.

Les persones que formen part d’aquest grup s’impliquen en les activitats organitzades en l’àmbit de la sensibilització, conscienciació i desestigmatització del col·lectiu que realitza l’Associació. Aquestes activitats afavoreixen la salut comunitària i evidencien que la rehabilitació integral d’una dependència, abordada de manera multidisciplinària és possible.

Foto portada: Andrea Piacquadio en Pexels.