Mor el reconegut esperantista Llibert Puig

El passat dissabte va morir a Sabadell Llibert Puig i Gandia (1933-2018). Puig va ser una persona cabdal en la reorganització del moviment esperantista català, que pràcticament va desaparéixer després de la Guerra Civil.

Segons l’historiador del moviment esperantista català, Francesc Poblet i Feijoo, “potser la ciutat de Sabadell era on més ambient esperantista es respirava, on es van organitzar més festes esperantistes populars, dinars, etc. (…) A Sabadell, fins i tot anava gent de Barcelona a participar en aquest diversos esdeveniments esperantistes que hi tenien lloc”. L’esperantisme va tenir gran importància a Sabadell en el primer terç del segle XX (més info: ‘Els orígens de l’esperantisme a Sabadell‘), com relaten aquestes paraules. Durant la dictadura i posteriorment es va revitalitzar parcialment de la mà en bona part de Llibert Puig i Gandia.

Puig va aprendre esperanto en el primer curs organitzat a Sabadell després de la Guerra Civil. Va ser l’any 1950 i era l’alumne més jove. Els mestres eren Jaume Viladoms i Lluis Mimó. Va ser un dels fundadors del grup d’esperanto de Sabadell, el primer fundat a Catalunya després de 1939. Va ser membre de la junta durant dècades, ja fos com a vocal, secretari, president o redactor del butlletí. Va ensenyar esperanto a centenars d’alumnes, dedicant-se sobretot a l’ensenyament de la llengua universal a infants durant la dècada dels 60 del segle passat.

L’any 1980 va ser un dels fundadors de l’Associació Catalana d’Esperanto (ACE), successora de la Federació Esperantista Catalana. L’ACE té seu al carrer Papa Pius XI de Sabadell, on també té seu el Centre d’Esperanto de Sabadell (CES). Puig va fer un versió l’any 1986 en català d’un popular mètode d’esperanto editat a Croàcia, que va ser un manual de referència.

La seva cerimònia de comiat serà aquest dilluns a les 17.30 hores al tanatori de Sabadell. L’alcalde de Sabadell, Maties Serracant, ha tingut un record per a Puig a través de Twitter.

Sabadell compta amb una biblioteca especialitzada en esperanto, al carrer de Papa Pius XI, a la Creu Alta. Hi ha més de 3.000 documents.

Foto portada: Llibert Puig. Foto cedida per Sebastià Ruiz.