Foto portada: el director general de FUNDIT, Antoni Garrell, aquest dimarts al Gremi de Fabricants. Autor: David B

‘2018: nous reptes, nous desafiaments’, per Antoni Garrell

ARTICLE D’OPINIÓ
Antoni Garrell i Guiu, Director Fundació ESDi i vicepresident Fundació per la Indústria

Comencem un nou any que arriba amb senyals que la crisi iniciada el 2007 pot començar a quedar enrere per l’economia real i pels llocs de treball. L’augment del 4 per cent del salari mínim interprofessional, que el situa en 736 euros per mes, és una primera evidència. Un salari que segueix essent baix, molt allunyat del requerit per afrontar el cost de la vida, però que sembla pot posar fi a la davallada sistemàtica dels salaris iniciada el 2009. Una baixada dels salaris que perseguia augmentar la productivitat i la competitivitat dels productes ignorant, a vegades, que la clau és extreure capacitat productiva a la tecnologia i el talent.

En els darrers anys la tecnologia ha avançat enormement obrint pas a la indústria 4.0 en diversos indrets i sectors, en aquests la penetració de la tecnologia en els processos productius ha estat notòria, però en molts altres casos el ritme de penetració ha estat baix o insuficient si es considera l’acceleració contínua a què està sotmès el progrés tecnològic. Uns avenços tecnològics que posen en risc les empreses que no assumeixen els nous reptes associats a la competitivitat i la innovació en producte. Extreure competitivitat de les tecnologies ja no és una opció, és l’única opció per competir, de no assumir-ho l’afectació, a curt termini, sobre la retribució salarial és notòria i a mitjà termini la continuïtat de l’empresa perilla. Alhora no innovar en producte comporta competir per cost en lloc de per valor, en conseqüència, ser apartat primer dels mercats avançats i en després, caminar cap a l’obsolescència del producte i conseqüentment, patir la no acceptació pel mercat.

“Els avenços tecnològics que posen en risc les empreses que no assumeixen els nous reptes associats a la competitivitat i la innovació en producte”

L’enorme poder transformador de la tecnologia comporta que vivim una època on tot flueix amb molta rapidesa. Els processos esdevenen obsolets de la mateixa manera que les pautes de relació es transformen impulsades per digitalització de la informació, les comunicacions, la robòtica, la intel·ligència artificial, els smart products o les xarxes socials. Una època en la qual és imprescindible augmentar la formació i el desenvolupament de les xarxes telemàtiques, acceptant que l’accessibilitat a la informació per part de les empreses és imprescindible atès que està canviant no només la naturalesa dels mercats i la forma d’accedir a ells, sinó també els models de producció.

És en aquest escenari on les empreses en general i la indústria en particular, necessitem canviar aprofundint en els desafinaments de la globalització, la productivitat i la innovació en el marc de la societat i la Indústria 4.0, tot acceptant que només aquests pot generar salaris de qualitat i ben remunerats. Aquests són els reptes a entomar i superar el 2018 tot acceptant que esdevindrà bàsic incorporar tres tecnologies amb gran capacitat disruptiva com són la intel·ligència artificial en especial quant a models d’aprenentatge automàtic i el seu potencial transformador de la naturalesa del treball; la realitat augmentada que permetrà canviar radicalment els processos de manteniments de les cadenes de producció accelerant el seu manteniment i posada a punt, alhora que millorant els processos de disseny i visualització i la robòtica, reconeixent que la complexitat dels robots, i les seves aplicacions, creix contínuament aconseguint un estat evolutiu que els permet realitzar tasques complexes de tot tipus. Són robots cada cop més humans, els quals mercès a la seva mobilitat, es convertiran en ‘robots de servei’ en diversos camps, com per exemple en el si de les fàbriques o en la llar, en l’oci, l’educació, o la vigilància de béns i instal·lacions, entre altres.

“Hem de superar el 2018 tot acceptant que esdevindrà bàsic incorporar tres tecnologies amb gran capacitat disruptiva”

Certament incorporar, o iniciar la incorporació, de la intel·ligència artificial, la robòtica i la realitat augmentada en el si de les empreses són els tres grans reptes de la Indústria pel 2018, uns reptes associats a la vegada a les oportunitats associades a l’increment de la híperconnectivitat per les xarxes 5G, ara en desenvolupament, les quals permetran el desenvolupament ple de la internet de les Coses, un fet que permetrà que els objectes es comuniquin i interactuïn de forma autònoma entre ells. Objectes intel·ligents que permetran interactuar de manera més natural amb l’entorn tot canviant la relació entre l’ésser humà i les màquines. Aquests és el quart repte que afronten les indústries el 2018: iniciar les actuacions encaminades a redissenyar els seus productes, ja que aquests hauran de ser, més aviat que tard, intel·ligents.

Un quart repte, fabricar doncs smart products, que és el que justifica els altres tres, no en va l’objectiu de tota empresa és dissenyar, fabricar i vendre productes que aprofitant els avenços tècnics i científics permeten als humans interactuar amb l’entorn de forma més senzilla, respectuosa amb el medi ambient i més sostenible.

Que sigui un bon any per a tots.