El nou portaveu d'ERC, Gabriel Fernàndez. Autor: David B.

‘Cap un sistema d’atenció social multilateral’, per Gabriel Fernàndez (ERC)

ARTICLE D’OPINIÓ
Gabriel Fernàndez, portaveu d’Esquerra Republicana a l’Ajuntament de Sabadell

Entre les diferents qüestions que vaig tenir el privilegi de conèixer i aprendre durant els meus quatre anys com a regidor d’Acció Social de Sabadell (2015-2019), hi ha les condicions (humanes, professionals, materials, econòmiques) de desenvolupament del model i desplegament de la xarxa d’atenció dels serveis socials a la ciutat. Hi vaig poder comprovar diverses qüestions; entre les quals, avui destaco: que comptem amb equips i professionals a l’Ajuntament de gran qualitat, que no sempre tenim tots els recursos que caldria per garantir les intervencions i respostes necessàries, i que el model actual cal fer-lo evolucionar per millorar.

I posat a pensar aquesta evolució —en la qual, evidentment, la nostra història i experiència és important com a ciutat referent i pionera del model sociosanitari—, no seria racional deixar de banda necessitats actuals i la realitat canviant de la nostra societat el 2020, ni, tampoc, les bones pràctiques d’altres experiències (nacionals i internacionals). Per superar alguns dels reptes que té el model actual, hi ha tres elements bàsics en aquest nou desplegament de la xarxa de serveis socials a la ciutat:

  1. Garantir la qualitat i l’eficiència del servei i l’atenció que la ciutadania rep.
  2. Garantir les millors condicions de treball possibles als equips professionals.
  3. Garantir un model de resposta multidisciplinari, comunitari i preventiu per fomentar l’autonomia de les persones.

I per fer-ho possible, a l’últim tram del mandat 2015-2019, començàvem a avançar decididament a la llum del Pla Estratègic d’Acció Social (PEAS) Sabadell 2025, planificant i ideant un nou model d’organització i desplegament a la ciutat dels serveis socials bàsics, amb uns nous equipaments que possibilitessin assolir les tres garanties descrites. Es tractava de mantenir als CAPs la presència d’aquells components de la xarxa d’atenció social que fossin íntims i estiguessin clarament relacionats amb resposta sociosanitària, com, per exemple, la dependència, i, alhora, proveir-nos de quatre nous punts cardinals d’atenció: quatre finestretes úniques per la ciutadà. Quatre punts multidisciplinaris (acció social, salut, treball, habitatge, drets energètics, educació, etc.) en uns equipaments ben ubicats per a l’atenció que els ciutadans mereixen i amb garantia de confort i qualitat, també per als professionals de l’Ajuntament, que hi formarien equips humans encara més potents.

Fa uns dies, vam saber, per diferents mitjans de comunicació, que es traslladaran provisionalment els equips dels serveis socials municipals dels ambulatoris o centres d’atenció primària (CAPs) a altres espais de la ciutat. És evident que ara hi ha una necessitat encara més gran de guanyar espai als CAPs, on, com a fruit de la pandèmia del Covid-19, cal aplicar mesures sanitàries de distanciament físic que obliguen a redistribuir-ne els espais.

Però, com sabem aquells que tenim una experiència o vivència a la regidoria d’Acció Social, aquest problema dels espais per desenvolupar la tasca dels serveis socials bàsics als CAPs no és pas cap novetat. Com els professionals saben i pateixen, a molts ambulatoris hi ha dificultats per poder oferir la millor capacitat i qualitat d’atenció des de fa molts anys.

Per tant, aprofitem aquesta nova situació sobrevinguda ara, en què la gestió i la coordinació de les treballadores socials haurà de ser la mateixa amb els professionals sanitaris —tot i no compartir ubicació—, per avançar amb decisió i fer evolucionar el model actual. Posem-hi els recursos econòmics que ho facin possible perquè aquesta és la millor inversió en política social que podem fer. Fem un desplegament que ens situï de nou com a referents, que ens posi a l’avantguarda del país un altre cop, i consolidem Sabadell com a capital dels drets i del benestar dels seus habitants. Els vots i les capacitats d’Esquerra Republicana, tal com l’actual govern del PSC-Podemos sap, estan al servei d’aquest objectiu. Som-hi!

Foto portada: el portaveu municipal d’ERC a l’Ajuntament. Autor: David B.