Foto portada: cues al Despatx Lluch, dimarts al matí. Autor: J.d.A.

‘Sabadell Atenció Ciutadana, un servei desbordat’

CARTES DELS LECTORS
Col·lectiu de treballadores i treballadors del servei d’Atenció Ciutadana.

En resposta a la notícia publicada en aquest mitjà el passat 7 d’abril La ineptitud del govern provoca cues a la ciutadania, denuncia el PSC, el col·lectiu de treballadores i treballadors del Servei d’Atenció Ciutadana volem expressar el malestar que ens suposa haver de treballar en situacions com les que es van viure durant els dies previs a la setmana Santa i el dimarts posterior.

Cues com les del dia denunciat són prou conegudes per tots nosaltres i es repeteixen més sovint del que desitjaríem, cada vegada se’ns fa més complicat treballar en aquestes condicions.

Considerem que aquest servei ha arribat al límit de la seva capacitat i que cal repensar el model per tal de millorar els aspectes que no funcionen. La ciutadania té dret a ser atesa en el temps i l’espai adequat i, hi ha molts moments que això no es pot complir.

Som conscients que l’article no era una crítica cap el SAC com a servei, tot i així el col·lectiu de treballadores i treballadors volem que quedi clar que tampoc estem d’acord en seguir treballant en aquestes condicions, cal adoptar mesures, ara urgents ja que està en risc la nostra salut i la seguretat.

Pel que fa al comentari de Ciutadans sobre l’horari d’atenció del SAC, considerem que és suficient per a poder atendre tothom que ve a les oficines, tant sols cal buscar solucions en relació a qüestions que no estan funcionant.

Volem atendre la ciutadania com es mereix.

Foto portada: cues al Despatx Lluch. Autor: J.d.A.