Foto portada: concert de Candela Roots, aquest divendres. Autor: J.Peláez / Ajuntament.

‘Volem dormir: tinguem la festa en pau!’

CARTES DELS LECTORS
Maria Josefa Toro Medina, Portaveu del grup de veïnes afectat pels sorolls dels Concerts de la FMSBD

Fa 4 anys que l’espai de l’Eix Macià aglutina, per la Festa Major de Sabadell, els concerts principals, les Barraques i la Fira d’atraccions. Tot això origina una sèrie de molèsties i brutícia per al veïnat que es troba al voltant d’aquest espai (a partir de 25 metres).

El fet més destacat és el soroll que es produeix a l’escenari principal, ubicat al costat de la plaça de Catalunya, i que implica que el veïnat més proper no pugui ni dormir ni descansar adequadament durant les hores tant d’assaig com de concert. A més, l’incivisme provocat per les persones que acudeixen a aquestes activitats ocasionen desperfectes tant a la via pública com a les diferents entrades dels edificis, tan siguin entrades per a persones com entrades per a vehicles particulars.

Passada la Festa Major de 2018 es van recollir un total de 369 signatures del veïnat queixant-se d’aquests fets. Dies més tard, un grup d’unes 50 veïnes afectades van fer una primera reunió amb l’Associació de Veïns de La Creu Alta per explicar la problemàtica. L’Associació va demanar una reunió urgent amb la regidoria de Cultura, que va tenir lloc el 24 d’octubre de 2018, amb la presència de la regidora Sra. Montserrat Chacón i la tècnica de Cultura de l’Ajuntament de Sabadell, en la que l’Associació va actuar com a moderadora. Les veïnes vam exposar la seva queixa i, alhora, vam proposar fins a un total de 12 alternatives per ubicar els Concerts i les Barraques en altres espais disponibles de la ciutat, com per exemple, a l’amfiteatre del Parc Catalunya, Avinguda Rafael Casanovas, Passeig de Can Feu, entre d’altres. L’Ajuntament es va comprometre a estudiar i donar una resposta en una propera reunió que va tenir lloc el 5 de desembre de 2018.

En aquesta segona reunió les propostes de canvi d’ubicació van ser descartades, principalment, per motius de seguretat, segons l’Ajuntament. No obstant això, van proposar petites millores de cara a la reducció del volum del soroll que surt de l’escenari principal, com per exemple, establir dues fileres de cortines per evitar la propagació del so i que els assajos previs als concerts serien a micròfon tancat, a través d’auriculars.

Hem arribat a la Festa Major de Sabadell 2019 i aquestes petites solucions, per part de l’Ajuntament, no s’han efectuat; amb el conseqüent descontentament i frustració del veïnat pròxim als Concerts de Festa
Major.

Demanem que després d’aquests quatre anys de suportar concerts, fira i Barraques al mateix lloc, l’Ajuntament faci les gestions oportunes per reubicar en altres espais de la ciutat aquestes activitats. Entenem que la Festa Major de Sabadell s’ha de celebrar i gaudir, però també s’ha de tenir en compte el descans de les persones. Per aquest motiu, ja que l’Ajuntament incideix en una Festa Major de Punta a Punta, quina millor solució seria anar canviant la ubicació d’aquestes activitats any rere any, i que no es perpetuï i es concentrin en una mateixa ubicació, perquè sembla que la Festa Major de Sabadell sigui patrimoni exclusiu dels barris centrals de la ciutat.

Foto portada: concert de Candela Roots, aquest divendres. Autor: J.Peláez / Ajuntament.