Josep Mila

‘El clima econòmic a la nostra demarcació’, per Josep Milà (CIESC)

ARTICLE D’OPINIÓ
Josep Milà. Secretari tècnic del CIESC

Ens cal recuperar la confiança empresarial. Aquesta és una de les principals conclusions de l’Enquesta de Clima Empresarial que es va presentar el passat 4 de març conjuntament amb els resultats del segon Informe de Conjuntura de Sabadell i la Conca del Ripoll i de l’Eix de la Riera de Caldes, corresponent a l’últim trimestre de 2017. Aquesta Enquesta recull la percepció que té un establiment sobre l’evolució i les expectatives d’un conjunt de variables amb incidència en el desenvolupament econòmic de l’empresa.

Les respostes de l’Enquesta constaten una moderació de la confiança empresarial que ja s’havia manifestat en trimestres anteriors. Aquesta moderació, afegida als principals factors que limiten l’activitat que són la debilitat de la demanda i l’augment de la competència, ens fa concloure que s’està produint un alentiment en l’esforç per superar els impactes de la crisi econòmica dels darrers anys. Tot i així, les expectatives empresarials denoten confiança en la recuperació econòmica.

El gràfic ens mostra com des de 2016 va disminuint lleugerament la línia que marca la tendència de les variacions trimestrals de l’Índex de Confiança Empresarial de Catalunya, i observem que en el primer trimestre de 2018, a la demarcació de Sabadell, baixa a un -3,5 per cent, més negativa que la de Catalunya (-2,3 per cent) i Espanya (-0,4 per cent). L’Enquesta corresponent al tercer trimestre era més positiva.

Per aquest 2018, les previsions són força positives per als mercats internacionals i l’exportació. Des del CIESC, considerem que això repercutirà en una millora del clima econòmic, la confiança empresarial del nostre entorn i la reactivació del dinamisme de la demanda interna i del consum privat.

L’economia està remuntant el vol. En els darrers anys s’ha produït una evolució favorable que ens permet progressivament sortir de la desacceleració econòmica. L’Informe de Conjuntura destaca que la contractació continua amb una tònica positiva i la taxa d’atur, tot i que encara, està per sobre de la del conjunt de Catalunya, s’ha anat reduint. Hem de seguir impulsant accions i estratègies que permetin recuperar un clima d’estabilitat que reforci la confiança empresarial i possibiliti la millora del nostre entorn socioeconòmic. El vent juga al nostre favor.