Foto: M.Tornel.

‘El pàrquing del Passeig i la dinamització econòmica de Sabadell’, per Josep Milà (CIESC)

ARTICLE D’OPINIÓ
Josep Milà. Secretari tècnic del CIESC

La decisió de l’ajuntament de Sabadell de comprar la infraestructura per el pàrquing del Centre, permet confirmar una inversió que actuarà de estímul socioeconòmic pel centre i per a tota la ciutat. Sabadell necessita decisions estratègiques com aquesta per reactivar la seva economia i la seva capitalitat. Decisions que eliminen incerteses i que aporten llocs de treball i dinamització, ja sigui en el comerç com en les activitats culturals, socials i de restauració.

Segons el darrer estudi de l’Observatori dels Centres Urbans, el centre de Sabadell té el 38 per cent de locals comercials de la ciutat, aproximadament uns 1000 establiments, i un 13 per cent de locals tancats, un percentatge inferior al de la mitjana de centres urbans de Catalunya, que és del 19 per cent.

Segons l’Observatori, de cada tres persones que transiten pel centre d’una ciutat, dues hi fan alguna compra. Al centre de Sabadell, els dies de transaccions més importants són divendres seguit de dijous i dimecres. Aquests tres dies es fa el 59 per cent de les transaccions mentre que la resta de la setmana s’arriba fins a un 19 per cent.

És cert que no podem obviar que factors conjunturals com l’evolució dels preus dels lloguers i d’altres de sociològics derivats de canvis de tendències i hàbits de compra afecten d’una manera clara al comerç tradicional. Tanmateix, afavorir la mobilitat i accessibilitat als centres urbans i als eixos comercials de la ciutat té un efecte impulsor en la generació d’ocupació i de l’activitat socioeconòmica, i no només al centre, si no també com a eix de comunicació amb els barris de Sabadell.

Davant d’aquest context, és evident que els eixos comercials urbans segueixen ben vius,  malgrat tots els embats, i disposen d’actius per explotar i desenvolupar. Però, cal facilitar les condicions que els facin còmodes i atractius perquè els ciutadans els puguem gaudir com espais de passeig, de relació o de consum.

Per aquest motiu, les millores en la mobilitat, l’accessibilitat en tot tipus de transport, el confort urbanístic i la facilitat d’aparcament sempre ajuden a l’economia de la ciutat i  faciliten la captació de més activitats, ja sigui reactivant locals tancats dels carrers comercials o bé naus en desús en els espais industrials de la ciutat.

Des del CIESC, defensem més inversions estratègiques que rellancin el dinamisme socioeconòmic de la ciutat i de la seva demarcació. Els seus impactes positius en l’ocupació i la qualitat mediambiental de l’entorn urbà ho justifica amb escreix.

Foto portada: rambla de Sabadell. Autor: M.Tornel.