Riu Ripoll - La Salut. Autor: David B.

‘La conjuntura econòmica a Sabadell: ‘L’Àrea del Ripoll i la Riera de Caldes”, per Josep Milà (CIESC)

ARTICLE D’OPINIÓ
Josep Milà. Secretari tècnic del CIESC

Portem un anys d’inestabilitats sociopolítiques tant en l’àmbit nacional com internacional i, tanmateix, la marxa de l’activitat empresarial a Sabadell i el seu entorn és positiva. Així ho reflecteixen les diferents Enquestes sobre Confiança i Clima Empresarial que, des de la tardor de 2017 elabora el CIESC gràcies a l’acord amb l’Idescat, i amb el suport de l’Ajuntament de Sabadell, el Banc de Sabadell, la Cambra de Comerç, el Centre Metal·lúrgic i el Gremi de Fabricants.

En aquests moments, vivim un període marcat per un alentiment de l’activitat, que es comença a manifestar el segon trimestre de 2019 i que s’ha perllongat durant el tercer trimestre, provocant una desacceleració respecte el creixement dels últims tres anys.

Tot i això, les opinions empresarials mostren una valoració d’estabilitat en més del 60% de les respostes. Aquesta estabilitat es manifesta tant en el conjunt de l’economia del nostre territori com, sectorialment, en la indústria, el comerç i la resta de serveis. Pel que fa a les expectatives de les empreses, els resultats apunten, en termes generals, que seguirem amb un comportament prudent i  estable de manteniment de l’activitat sense grans variacions. Aquesta prudència és lògica, tenint en compte el context dels mercats mundials condicionats contínuament per vaivens i tensions comercials i geopolítiques. Per tant, l’actitud empresarial és necessàriament la de “veure i esperar”  per anar seguint la conjuntura i adaptar-se als reptes que vagin apareixent.

En aquesta tessitura, és bo recordar que els resultats de les Enquestes de Confiança Empresarial que es van realitzar en els anys 2008 i 2009 a la demarcació de Sabadell, demostraven clarament la irrupció de la crisi econòmica mundial: els percentatges de respostes empresarials pessimistes superaven el 73 per cent (ara estem al 20 per cent), amb un saldo de tendència de -70 punts (ara és de 0,9 punts). En aquell moment, a principis de 2008, les empreses que preveien reduir llocs de treball suposaven un 30 per cent del total de respostes mentre que ara se situen en un 8% i més del 80 per cent esperen mantenir l’ocupació durant el quart trimestre de 2019.

En conclusió, i d’acord amb les dades de les Enquestes elaborades pel CIESC, la conjuntura a Sabadell i la seva demarcació presenta indicis d’alentiment en comparació amb la reactivació iniciada els darrers anys, però l’actitud empresarial majoritària és d’estabilitat i de manteniment de l’activitat. Bona part de la desacceleració ens ve donada per les respostes que esperen una disminució de l’exportació, el que demostra una vegada més que l’evolució de l’economia mundial afecta a les nostres empreses i, de fet, al conjunt de la demanda.

En aquest sentit, cal destacar que si bé les previsions macroeconòmiques apunten una continuïtat de la situació d’estancament per l’any 2020, pel 2021 tornen a albirar-se indicadors més positius i possibilitats de reactivació. Des del CIESC, confiem que l’entorn geopolític ajudi a generar confiança empresarial i que aquesta recuperació sigui ben aviat una realitat per les nostres empreses.

Foto portada: Riu Ripoll. Autor: David B.