‘On és el Jardí Creueta?’ (2), per Plataforma veïnal Jardí Creueta

ARTICLE D’OPINIÓ
Plataforma veïnal Jardí Creueta (ANEUP)

La plataforma veïnal Jardí Creueta (ANEUP) vam començar a treballar l’any 2016 per la transformació integral de l’espai a l’entorn del Vapor Turull, amb la voluntat de convertir-lo en parc i equipament d’ús públic, enlloc de l’ús actual concedit fa més de 15 anys amb caràcter provisional.

El grup de persones veïnes del barri, però també habitants de diferents zones de Sabadell i del Vallès, vam obrir un debat públic amb la finalitat que el consistori emprengués el seu deure de retornar a la ciutadania aquest espai d’immens potencial. L’horitzó de la transformació que reivindica la plataforma és un canvi de model de ciutat, en benefici de la qualitat de vida de les persones, que implica un innegociable canvi en la mobilitat. Però alguna cosa ens fa pensar que l’Ajuntament no comparteix aquest model.

Una de les accions que vam promoure va ser la presentació del projecte “Això no és un pàrquing: recuperem l’espai del Vapor Turull” als pressupostos participatius de 2017, promoguts per l’Ajuntament. El projecte va ser el tercer més votat per la ciutadania, dins l’àmbit d’espai públic, i va tenir el suport del 15 per cent dels i les participants; en conseqüència van ser-li adjudicats 150.000 euros que a dia d’avui no sabem on són.

Durant la primavera de l’any 2017 alguns membres de la plataforma ens vam estar reunint en diverses ocasions amb tècnics i polítics de l’Ajuntament per definir l’encaix del projecte, mantenint la voluntat de poder acabar de treballar i validar la proposta de manera oberta, amb el conjunt de la ciutadania. La línia estratègica inicial de la plataforma per abordar el projecte era la de canviar l’ús de tot l’espai fent intervencions de baix cost i una programació d’activitats rica; però l’opció finalment consensuada transformava només una part de l’àmbit, acatant les limitacions fixades pel consistori. El compromís va ser que al setembre del mateix 2017 es podria començar a treballar en un projecte executiu per tancar l’any amb la seva licitació.

La tardor de 2017 va ser molt moguda políticament, i tots i totes vam estar distrets amb la situació del país. A més, aquell agost hi havia hagut el canvi a l’alcaldia i la regidoria de territori, un canvi de responsabilitats que afectava el projecte del Jardí Creueta.

Arribat l’any 2018, sense haver rebut notícies per part de l’Ajuntament, des de la plataforma ens vam començar a preguntar si ja havia passat el torn del projecte, pel fet de tenir uns nous pressupostos en curs. Vam escriure als interlocutors i vam tardar escandalosament (o sospitosament) en rebre resposta.

Finalment, ens vam tornar a reunir a finals de maig de 2018. La presència política i tècnica a la taula era generosa; unes set persones de diferents àrees de l’Ajuntament i cinc membres de la plataforma. A banda de les cordials excuses pel silenci, els mateixos plànols de l’any anterior sobre la taula, i alguns detalls sobre els quals vam voler passar comptes, vam sortir de la reunió amb un compromís polític d’en Juli Fernández (segon tinent d’alcalde i Responsable de l’Àrea de Cohesió Territorial) i en Xavier Guerrero (Regidor d’Espai Públic): el mes de gener de 2019 començarien les obres del projecte guanyador dels pressupostos participatius de 2017.

A banda de la trajectòria que portàvem, el curs de la conversa amb ells ja ens va fer entreveure que el seu projecte de ciutat no passa per un canvi en la mobilitat del centre de Sabadell, afavorint als vianants, com està passant a les ciutats més avançades i com reclama l’Organització Mundial de la Salut. Potser per por a la queixa dels qui volen seguir aparcant al popularment conegut com a “pàrquing Creueta”? Si no és així, no entenem que l’alarmant necessitat de transformació d’aquest espai no comenci a ser abordada, aprofitant l’embranzida de la plataforma.

El seu projecte de ciutat pot ser que no coincideixi amb el nostre, però el desenvolupament d’un projecte guanyador dels pressupostos participatius no pot aturar-se per qüestions polítiques. Més enllà de l’activitat independent de la plataforma, les persones que en formem part hem destinat esforços a un projecte concret al costat de l’Ajuntament que crèiem que seria el primer pas d’un canvi, que ha rebut nombrosos suports a través d’un procés participatiu i que no s’ha fet. Qui ens explica perquè?

Ens poden dir que abans cal ressituar les places d’aparcament que es trauran. Segur? No voleu canviar el model de mobilitat? Segurament no. Davant d’aquesta excusa us preguntaríem, Ajuntament: Qui ressituarà la nostra salut quan comencem a notar els efectes de la mala qualitat de l’aire? On ens heu ressituat els equipaments i els espais verds d’interacció social del centre? Qui ressituarà la voluntat participativa, constructiva i dialogant, si aconseguiu esgotar-la?

Foto portada: Proposta de l’Ajuntament, consensuada amb la plataforma, pel projecte “Això no és un pàrquing: recuperem l’espai del Vapor Turull” pels pressupostos participatius 2017. Font: Ajuntament, abril 2017.