Opinió de Josep Milà (CIESC): ‘Fiscalitat local i ocupació’ (II)

ARTICLE D’OPINIÓ
Josep Milà, Secretari tècnic del CIESC

La fiscalitat local és un factor decisiu per generar ocupació, afavorir la viabilitat i el creixement de les empreses, i atraure nous emprenedors i iniciatives empresarials. Per tant, és un factor clau per revertir l’escenari actual i dinamitzar l’economia del nostre territori, tal i com dèiem en el primer article de “Fiscalitat local i Ocupació” (més info: ‘Opinió de Josep Milà (CIESC): ‘Fiscalitat local i ocupació’ (I))

Des del CIESC hem aportat diverses recomanacions a la Taula de Fiscalitat local industrial, en el marc del Pacte per a la Reindustrialització del Vallès Occidental, amb el propòsit d’incentivar i fer més atractives algunes mesures que contribueixen a potenciar els nostres actius empresarials:

  1. Dotar de transparència i claredat informativa els webs dels ajuntaments per facilitar la consulta de les ordenances vigents de cada municipi.
  1. Agrupar en una única ordenança les bonificacions, subvencions o ajuts relacionats amb les activitats econòmiques. Aquesta ordenança ha destacar els apartats de: Foment d’activitats, Inici i Emprenedoria, Dinamització del comerç urbà, i Rehabilitació i adequació d’edificis, locals i naus para usos econòmics.
  1. Establir exempcions que incentivin els projectes d’inici d’activitats d’autònoms, emprenedors o empreses de nova creació. Qualsevol pla de viabilitat empresarial necessita un mínim de 3 anys per garantir una consolidació i la creació d’ocupació.
  1. Harmonitzar, a nivell comarcal, els criteris de bonificacions per l’IAE i l’increment de plantilla. En aquests moments, existeix una dispersió de tants per cent en funció de l’increment de plantilla (per a contractacions indefinides, risc d’exclusió, residents al mateix municipi, etc.)
  1. En el cas de l’IAE i rendiment econòmic negatiu, establir millors % de bonificació, si es manté la plantilla al mateix municipi, amb un límit temporal raonable.
  1. Aplicar bonificacions en els impostos i taxes de construcció i d’activitats per a la rehabilitació i adequació de naus per a usos econòmics que contribueixin, veritablement, a ajudar a les empreses.
  1. Finalment, agilitzar les tramitacions administratives. Cal establir protocols generals que millorin la coordinació dels circuits administratius, entre llicències d’activitats i permisos d’obres, amb uns terminis màxims d’autoritzacions per a l’inici d’activitats i realització d’obres d’ampliació de la capacitat productiva. En aquest cas, caldrà tenir en compte totes les administracions implicades.

Pel CIESC, alleugerir la pressió fiscal i agilitzar les tramitacions administratives pot evitar el coll d’ampolla que frena, des de fa temps, l’activitat empresarial i la capacitat d’inversió i de creació de llocs de treball. Hem d’avançar cap a un marc de gestió de la fiscalitat que faciliti una política industrial comuna a la comarca, destinada a crear riquesa. Només així serem un territori dinàmic, sostenible i competitiu.