Projecte Gracia Pau Vila

Opinió de Pau Avellaneda, geògraf : ‘En construcció: reinventant el barri de Gràcia’

ARTICLE D’OPINIÓ
Pau Avellaneda, Geògraf urbanista.

Segurament no ens posarem d’acord si la Cimera de París contra el canvi climàtic ha estat un èxit o no. A nivell mediàtic ningú dubta que ho ha estat. Però, i a nivell de propostes i mesures concretes d’acció? El que és segur és que moltes de les nostres ciutats disten molt d’estar preparades per fer front als reptes que aquest ens planteja.

I Sabadell no n’és una excepció. Com tantes altres, la nostra ciutat ha desviat la mirada sobre aquest tema. “Això no és cosa nostra”, deien alguns. “Nosaltres no hi podem fer res”, deien una altres. Però això és del tot incert. Sabadell, com han fet altres ciutats semblants a la nostra, pot fer i molt per contribuir a reduir els efectes del canvi climàtic, com a mínim a escala local.

Alguns ciutadans ho han entès així i des de fa temps han anat sorgint iniciatives que, entre d’altres, proposen mesures d’estalvi energètic i de reducció d’emissions per assolir aquests objectius. Aquest és el cas, per exemple, dels veïns del sector del carrer de la Creueta, al centre de la ciutat, que des de ja fa alguns anys estan elaborant un pla per reduir la circulació de vehicles a motor per dins el barri. No es tracta de tancar el barri als cotxes sinó de reduir els desplaçaments innecessaris en aquest mitjà de transport i que els que hi hagin de circular ho facin en unes condicions menys agressives, i menys contaminants, que les actuals.

Al barri de Gràcia també s’han posat les piles en aquest sentit. A finals del passat mes de novembre, la Taula d’Espai Públic de Gràcia, formada per prop d’una dotzena d’entitats del barri, va presentar una proposta que pretén redefinir la situació actual. Davant un barri eminentment gris, amb pocs arbres i vegetació, sense qualitat paisatgística i amb paratges deshumanitzats, els veïns congregats al voltant d’aquesta Taula proposen accions per recuperar l’espai públic donant-li altres funcions a les actuals.

Segons el seu parer, els carrers del barri estan dedicats gairebé exclusivament a la funció de circulació, especialment en vehicle privat, la qual cosa hipoteca la realització d’altres activitats. Els veïns, com en el cas del sector de la Creueta, no demanen que s’eradiquin els cotxes del barri sinó que aquests deixin de tenir el protagonisme que tenen actualment.

Segons el pla de mobilitat de Sabadell, en la major part dels carrers de Gràcia dos terços de l’espai estan dedicats al cotxe, ja sigui aparcat o en circulació, i només un terç són voreres. En aquest sentit, i com un primer pas, el desig dels veïns seria que s’invertissin aquestes proporcions. I no per caprici, sinó per donar cabuda a un tipus d’activitats que pràcticament han desaparegut en aquests carrers: les activitats d’estar.

Perquè si bé és important que es pugui circular pels carrers, ja sigui en cotxe, a peu o en bicicleta, també és molt important que els veïns tinguin espais per poder-se trobar, per xerrar, per descansar, per córrer, per saltar, per jugar… Actualment, aquestes activitats, que anomenem relacionals o socialitzadores, estan confinades majoritàriament als espais privats. “Només en dates assenyalades prenem alguns carrers i ens els fem nostres però la resta de l’any no podem utilitzar-los”, deien uns vailets. “I després es queixen que estem tot el dia mirant la tele o jugant a la play”. “Als grans ens passa el mateix”, comentaven uns altres. “Els que tenen pati encara, poden sortir allà i prendre l’aire, però els que vivim en un pis…”.

L’espai públic és un espai col·lectiu. És un espai de tots i de ningú. Tothom pot utilitzar-lo però ningú se’n pot apropiar. L’essència de les ciutats està condensada en els espais públics. Per l’espai públic, pel carrer, anem a comprar, a treballar, a l’escola, a cal metge, a veure els amics. En els espais públics ens trobem, ens relacionem, juguem, conspirem, ens enamorem i construïm el nostre futur; col·lectivament. L’espai públic, la qualitat de l’espai públic, condiciona enormement la qualitat de vida dels habitants que resideixen al seu entorn.

Transformar l’espai públic, doncs, passant d’un model, l’actual, en que aquest està absolutament hipotecat per la lògica del vehicle a motor, a un altre en que les persones siguin el centre d’atenció, és el que proposen les entitats i veïns asseguts al voltant de la Taula d’Espai Públic de Gràcia. L’objectiu té molt a veure amb les mesures que s’han pres a París aquest cap de setmana per reduir i mitigar els efectes del canvi climàtic, però va molt més enllà. El que es pretén és reinventar el barri fent-lo càlid, acollidor i confortable. Els veïns del barri volen poder disfrutar dels seus carrers, “no fugir-ne, com fins ara”.

Gràcia ja s’ha posat les piles per endegar aquest procés de transformació. Els veïns del sector de la Creueta ja fa temps que hi estan treballant. Diversos veïns de diferents barris de la ciutat ja han mostrat interès per aquestes iniciatives. Aquesta és una transformació inajornable. Tots els sabadellencs, visquem en el barri que visquem, mereixem un espai públic molt millor del que tenim. I transformar-lo és cosa nostra. Au doncs, a treballar, que se’ns gira feina.

Foto portada: una imatge de l’IES Pau Vila dins del projecte del barri de Gràcia.