Burguès

Opinió de Ramon Burgués. ‘Escoles d’adults; escoles de segones oportunitats’

ARTICLE D’OPINIÓ
Ramon Burgués, exregidor d’Educació

He tingut el privilegi de treballar, encara que molt poc temps, en una escola d’adults. He conegut moltes persones i un equip de mestres i professors vocacionals, involucrats i compromesos en el creixement personal dels alumnes i en la voluntat de transformar i construir un món més just i solidari. Creatius, dinàmics, crítics i responsables, en actitud de recerca constant de novetats i en contínua formació.

Les aules d’educació d’adults són espais rics en històries, en experiències, en moments compartits, i sobretot en esperances de futur. Hi trobem persones que no van tenir l’oportunitat d’anar a l’escola i ara aprenen a llegir i escriure. Persones que ara no tenen feina i que per falta d’estudis veuen com se’ls tanquen massa portes i recomencen l’escola; o dones i homes que volen millorar en la seva professió cursant estudis per accedir als cicles formatius o a la universitat. L’oferta s’amplia a idiomes, a català i a preparació per a les noves tecnologies. Els centres d’adults també acullen molts ciutadans acabats d’arribar al nostre país o que no dominen la llengua malgrat portar ja temps amb nosaltres i que volen dedicar una part del seu escàs temps lliure a aprendre-la. Així mateix, hi ha moltes persones que, mogudes per la curiositat i ganes d’aprendre, vénen a les Escoles d’adults a materialitzar il·lusions pendents.

Aglutinar aquesta diversitat de perfils sota un mateix sostre i donar garanties d’èxit és la tasca fonamental de les escoles d’adults. Per a fer-ho possible, aquests centres disposen d’una oferta formativa flexible i personalitzada a les necessitats que la societat demana, faciliten l’accés als diferents ensenyaments del sistema educatiu i promouen la inserció laboral. Dins un món en constant evolució, la formació al llarg de tota la vida i l’educació de persones adultes són també factors clau de desenvolupament; no només en l’àmbit social, sinó també en l’àmbit personal i individual.

A Sabadell hi ha una àmplia oferta d’Escoles d’Adults les quals donen resposta formativa per tal que el màxim nombre de persones pugui assolir el grau de competència requerida per desenvolupar-se en la societat actual o per facilitar la seva realització personal. Tot això sense desmerèixer gens ni mica el fet que les escoles d’adults són entitats públiques i vives dins els barris que col·laboren pro-activament amb el teixit social de la ciutat.

Cal prendre consciència d’aquesta realitat formativa i treballar de forma conjunta amb tota la resta de centres i entitats de la ciutat; en aquest punt hauríem d’avançar especialment. Hem d’aprofitar l’elaboració del Mapa Escolar i Educatiu de Sabadell per millorar també el servei de formació d’adults. S’ha de desenvolupar la Formació d’Adults en xarxa i facilitar la coordinació de totes les formacions per satisfer les diferents necessitats, simultànies i entrecreuades, que tenen les persones adultes. És necessària la coordinació i cooperació entre els diferents centres de la ciutat que treballen formant persones adultes: els centres de formació bàsica, de formació ocupacional i altres entitats que incideixen en la formació d’adults.

Les escoles d’adults continuaran treballant amb la mateixa professionalitat que sempre i és bo participar de les seves activitats. Tanmateix, aprofitar l’experiència de tots plegats i coordinar-la seria un pas important per fer front a les necessitats actuals i millorar les eines de formació d’adults que la ciutat pot oferir.

Foto portada: Burgués, en una imatge d’arxiu. Autor: J.d.A.