Rellotge Ajuntament aturat. Autor: David B.

Resposta a l’article ‘El temps s’atura a la plaça Sant Roc: el rellotge es queda sense corda’

ARTICLE D’OPINIÓ
Rellotgeria Domènech, Silter

Article de resposta a les informacions donades per l’ajuntament de Sabadell a l’article ‘El temps s’atura a la plaça Sant Roc: el rellotge es queda sense corda‘ de 9 de maig de 2020.

El manteniment del rellotge centenari de l’edifici consistorial l´ha portat durant més de 60 anys la Rellotgeria Domènech (Silter). Des del 31 de Maig del 2019 no hi ha hagut cap tipus de contracte que vinculés l’Ajuntament amb Rellotgeria Domènech a diferència de tants anys que hi havia signat un contracte anual. Tot i així des del mes de Maig del 2019 hem continuat duent a terme la feina setmanal i mensualment per cobrir les necessitats dels diferents rellotges municipals i amb les mateixes condicions econòmiques per part de l’Ajuntament. Hem demanat reiteradament la necessitat de formalitzar un contracte entre ambdues parts però no es va obtenir resposta.

Després del primer trimestre d’enguany i amb data del 14 de Març i amb l’aprovació del Decret d’estat d’alarma el negoci va ser obligat a tancar degut a la pandèmia provocada pel Covid-19, un fet excepcional per a tots.

Amb data anterior a la publicació d’aquest article, i setmanalment via telèfon, Rellotgeria Domènech va anar comunicant a l’Ajuntament que el negoci es reprendria quan s’anés desescalant segons indicacions del Govern  i garantint sempre un protocol d’higiene i seguretat. Per tal de normalitzar la relació entre les dues parts, a dia 1 de juny, que és quan vam poder reprendre l’ activitat es va tornar a demanar un contracte per continuar treballant per regularitzar la relació entre ambdues parts però novament no ha estat possible.

En aquest punt, i després de tants mesos de demora, nosaltres decidim no continuar amb aquestes condicions amb el manteniment i conservació dels rellotges municipals.

Hem d’aclarir, també, que en aquests anys els rellotges han funcionat puntual i correctament oferint un servei d’implicació de 24 hores disponibles.

Per acabar i resumint, no hi ha cap contracte que vinculi Rellotgeria Domènech a l’Ajuntament i per tant a partir del 1 d’Abril d’enguany si els rellotges s’han aturat és responsabilitat única de l’Ajuntament de Sabadell.

A la ciutadania, comunicar que ha estat un autèntic honor vetllar pels rellotges de la ciutat de Sabadell durant tants anys i que restem a disposició de la ciutat i dels sabadellencs i sabadellenques per a qualsevol reparació o manteniment que puguin necessitar. Continuem ubicats a la via Massagué, 50 de Sabadell.