Parc de Catalunya Sabadell

‘Sabadell, la Ciutat dels Parcs’, per Adam Bonnín (Crida)

ARTICLE D’OPINIÓ
Adam Bonnín, número 6 a la llista de les eleccions municipals per la Crida per Sabadell. 

Fins avui dia les ciutats s’expandien i consumien els espais naturals, avui a Sabadell podem començar a dir que ja estem treballant per aturar l’expansió del totxo i l’asfalt, per deixar penetrar la natura dins la ciutat. Cal que la natura s’introdueixi en la ciutat recuperant la riquesa ecològica en el si de l’espai públic amb l’objectiu de millorar la qualitat dels nostres espais quotidians i les condicions de vida de la ciutadania per acabar amb la xacra de salut pública que suposa la contaminació atmosfèrica.

Sabadell té un potencial enorme per explotar amb els seus valors naturals, els quals amb la bombolla immobiliària impulsada per governs del PSC a la ciutat van quedar en un segon pla on el totxo i el vehicle privat eren els reis de la transformació urbana dels tres primers quinquennis del segle XXI.

Els antecedents del Parc Catalunya als anys 1990 són un paradigma imprescindible de la necessitat dels espais verds dels quals haurien de gaudir les ciutats del segle XXI i que cal recuperar. Sabadell avui ja disposa d’espais verds i parcs urbans de gran valor ambiental però encara no han pogut ser transformats degut, en bona mesura, al desert de planificació que era l’ajuntament de Sabadell l’any 2015 i que ens ha obligat a planificar la Sabadell del 2030 que comença avui i que les actuacions d’aquest mandat 2015-2019 han consolidat gràcies als projectes de fins a deu parcs de la ciutat.

Des de la Crida per Sabadell entomem el repte de transformar Sabadell en La Ciutat dels Parcs. La feina de govern dels darrers quatre anys ens permet dir que el Parc del Nord, el Parc de Can Feu, el Parc Central, el Parc de les Aigües, Parc de Can Rimbles i el Parc Fluvial del Ripoll ja tenen projecte per ser executats i que se sumaran al Parc Catalunya, Parc de Can Gambús, Parc d’Odessa i Parc de la Romeua. Així mateix l’estratègia de desenvolupament urbà sostenible premiada amb 10 milions d’euros de fons europeus ja deixa dibuixats una sèrie d’eixos verds que els han de connectar.

El verd ha d’anar de dins a fora i de fora a dins, com a acció fonamental per a la salut pública, per la recuperació de l’espai públic pel joc dels infants i com a política essencial per la lluita contra la contaminació atmosfèrica. Els parcs són espais especialment importants per la funció doble que tenen en una ciutat mitjana com Sabadell. D’una banda, la funció social d’espai de relació, lleure i d’encontre col·lectiu en les grans àgores que es generen o als múltiples equipaments de ciutat. I d’altra banda, la funció ambiental imprescindible que transforma aquests espais no només en pulmons de la ciutat sinó en espais que tendeixen a definir la qualitat de la vida de les ciutats contemporànies.

Els parcs com a infraestructura verda urbana que cohesiona i acosta diversos barris. Cal doncs, consolidar una xarxa de fins a deu parcs urbans connectats entre si per una xarxa d’eixos verds gràcies a la plantació de 12.000 arbres que els connectaran amb el Rodal, el Parc Fluvial i el Parc Agrari, i amb un total de 45 eixos cívics que els connectaran a peu i en bicicleta.

Obrim la ciutat al riu, i el parc fluvial a la ciutat. Com va passar a Barcelona als anys 90 i la seva obertura al mar, ara li toca a Sabadell deixar de viure d’esquena al riu i obrir la ciutat al riu. Per consegüent, cal trencar amb la idea que el Ripoll és un límit de la ciutat. El Parc Fluvial del riu Ripoll forma part del paisatge i l’estructura urbana de la ciutat i uneix fins a deu barris de la ciutat i connecta Sabadell amb tres municipis més.

La centralitat d’aquest Parc el converteix en un dels parcs urbans metropolitans més importants al Vallès, o parafrasejant Enric Batlle, en el jardí de la metròpoli vallesana. Un espai per viure, un espai per veure, un espai per treballar-hi, un espai per protegir… que caldrà enxarxar amb el Parc Agrari i el Parc Forestal. El Ripoll esdevé, doncs, un parc de parcs: parc natural i parc tecnològic, parc agrari i parc de la nova economia, un espai d’interès natural i amb especial protecció que genera la imatge del Ripoll del segle XXI i el paradigma de la ciutat dels parcs que ens comprometem a tirar endavant des de la Crida per Sabadell.

Foto portada: El Parc de Catalunya. Autor: David B.