NO al tercer P3 Teresa Claramunt

Opinió: ‘Teresa Claramunt: NO al tercer P3!’

ARTICLE D’OPINIÓ

La nostra escola està en peu de guerra. De motius no ens en falten. A la progressiva retallada de plantilles i de pressupost dels darrers anys, en què hem anat perdent mestres, i la nefasta política de substitucions, ara se suma l’anunci de la Generalitat que el proper curs ens imposaran un nou grup de P3.

Per si no la coneixeu, us explicarem que la nostra escola, Teresa Claramunt, la van construir per a dues línies, és a dir, per a dues classes per a cada nivell, però a més ens van fer un menjador molt petit, on ara ja s’han de fer dos torns per encabir totes les criatures, (els nens de P3 mengen en una aula a part, també molt petita). No tenim cap aula lliure, i això vol dir que si passem a tenir tres aules de P3, caldrà utilitzar un espai que ara té un altre ús per col·locar el nou grup.

Les aules d’infantil són a la planta baixa, i totes estan ocupades, així que tot sembla indicar que s’haurà de perdre algun espai o aula comuna. Això pot comportar situacions com per exemple tenir els alumnes d’infantil dividits en pisos diferents, en espais no adaptats per als més petits, la pèrdua d’espais on s’han produït inversions importants per part de l’AMPA (l’aula d’anglès), pèrdua de l’espai de la biblioteca,…

Una altra cosa que ens preocupa molt és que encara que tinguéssim una mestra nova per atendre aquest grup, el Departament no ens destinaria cap especialista addicional: per exemple, si ara tenim una TEI (tècnica en educació infantil) per a 50 criatures de P3, el curs vinent aquesta mateixa tècnica hauria d’atendre’n 75. De la mateixa manera, s’haurien de repartir les mestres de reforç, per tant minvarien els desdoblaments dels grups, l’atenció d’educació especial, la música, la plàstica, l’anglès, l’educació física,…

Els problemes continuen amb tot el que està dimensionat per a dues línies, com ara el menjador, la sala on dormen els petits després de dinar (l’aula de psicomotricitat), el material educatiu, la socialització de llibres quan aquests nens i nenes arribin a primària, les sortides, els autocars de les excursions, etc. En fi, tota una sèrie de problemes que els pares i mares d’altres escoles on ja  pateixen els efectes d’un grup afegit ens han explicat.

Per tot això, perquè tenim el convenciment que d’aquest nou P3, que anirà passant per l’escola durant nou cursos fins que arribi a 6è, té efectes col·laterals que compliquen molt l’organització i la qualitat educativa, l’AMPA, juntament amb els mestres, a partir dels acords presos al Consell Escolar, hem decidit mobilitzar-nos.

Ens hem reunit amb el Director dels Serveis Territorials del Departament d’Ensenyament de la Generalitat i davant de la nul·la vocació de voluntat de diàleg, també ho volem fer amb la consellera i el regidor d’educació. Continuarem fent gestions per demanar que s’apliquin altres solucions, solucions a un problema que ha sorgit per la mala planificació per part de l’administració, que fins aquest mes, no ha adjudicat les obres d’ampliació de l’Escola La Trama que, a hores d’ara, ja haurien d’estar acabades.

Pensem que no ens correspon a nosaltres buscar solucions a la manca de previsió del Departament d’Ensenyament, o avaluar quina seria la millor opció.

Del que estem del tot convençuts és que d’entrada la nostra escola hauria d’oferir 50 places, que al cap i a la fi són les que està preparada per acollir. Només en el cas que realment quedin infants sense escolaritzar per major demanda de places en la nostra zona escolar que les oferides en la preinscripció, es podria considerar la possibilitat del 3r P3. Un tercer grup amb unes determinades condicions per garantir la qualitat, i sempre en el centre públic o concertat on tingui més sentit ubicar-lo segons les escoles escollides per les famílies i les capacitats dels centres.

Com que som optimistes de mena, pensem que les administracions escoltaran les nostres demandes i trobaran una solució que satisfarà totes les parts. Nosaltres continuarem apostant amb fermesa per un ensenyament públic de qualitat per als nostres fills i la nostra societat.

AMPA del CEIP Teresa Claramunt