10 consells de l’OMIC a l’hora de comprar a les Rebaixes

Amb motiu de l’inici formal del període de Rebaixes (del 7 de gener al 6 de març) l’Oficina Municipal d’Informació al Consumidor (OMIC) de Sabadell recorda als consumidors que han de tenir en compte alguns factors.

Els principals consells que es fa des de l’OMIC són els següents:

  1. És decisió de cada botiga fer o no rebaixes.
  2. Els productes rebaixats han de mostrar el preu antic i el rebaixat i han de tenir les mateixes garanties que abans dels descomptes. Han d’haver estat a la venda amb anterioritat i els comerços no poden adquirir-los especialment per a la venda en rebaixes. No poden ser de qualitat inferior ni tenir defectes.
  3. Un cop anunciades les rebaixes d’un determinat producte per a una temporada determinada, l’establiment ha de disposar d’un nombre suficient de productes idèntics a l’ofertat i vendre’ls en les mateixes condicions anunciades. L’estoc serà proporcional a la durada de la venda en rebaixes i a la publicitat feta.
  4. L’establiment ha de mantenir les mateixes condicions de venda que durant la resta de l’any. Així, si habitualment accepta targetes de crèdit, també n’ha d’acceptar en períodes de rebaixes. Si l’establiment fa un val de compra durant les rebaixes, l’ha de fer pel preu realment pagat pel producte.
  5. És recomanable que els clients diferenciïn les vendes en rebaixes d’altres tipus de vendes a preus inferiors als habituals, com ara les vendes en liquidacions (per  tancament o canvi d’orientació del negoci), les vendes de saldos (per ser d’articles passats de moda o deteriorats) i les ofertes (per tal de promocionar un producte).
  6. Es recomana parar atenció a quins són els productes realment rebaixats, ja que es poden trobar, en el mateix comerç, articles rebaixats i d’altres que no ho estan. En tot cas, a l’establiment han d’estar ben diferenciats els uns dels altres.
  7. Pel que fa als canvis o devolucions, cal preguntar si els accepten, atès que no hi ha cap obligació de canviar o admetre la devolució d’un producte, tot i que estigui en perfecte estat.
  8. En el cas de compres realitzades per Internet, es té dret a retornar el producte en un termini de 14 dies naturals des de que aquest es va rebre, excepte productes personalitzats, peribles, que no es puguin reutilitzar per raons d’higiene, etc.
  9. S’aconsella conservar els catàlegs, la publicitat, les instruccions amb els preus i les característiques de l’article i demanar la factura o el tiquet de compra, amb la referència concreta de l’article que es compra fins al final de la garantia.
  10. Si s’ha de fer una reclamació s’ha de fer constar per escrit a l’establiment, de manera que en quedi constància, i si no es rep resposta en el termini d’un mes o bé no és satisfactòria, recórrer a l’oficina municipal d’atenció al consumidor.

Les Rebaixes van arribar aquest diumenge a tots els comerços. Les previsions de venda són molt bones, segons les principals associacions de comerciants.

Foto portada: dues dones mirant roba en un establiment de Sabadell. Autor: J.d.A.