3 projectes que apropen Sabadell a ser una ciutat intel·ligent

Formant part del programa d’activitats del Sabadell Smart Congress, s’ha fet un recorregut per presentar als mitjans de comunicació tres dels projectes que s’estan portant a terme a Sabadell perquè passi a ser una ciutat més eficient i més intel·ligent.

En aquest itinerari s’ha visitat la central de recollida pneumàtica, el sistema de reg per telegestió i l’estudi del sistema volumètric en els contenidors de recollida de residus.

La recollida pneumàtica

Des de fa varis mesos estan en funcionament al Centre les bústies fraccionades en quatre tipus diferents de brossa. Fins aquest moment només l’Eix Macià i Can Llong gaudien d’aquest servei de recollida de residus. Tots aquests residus que es generen arriben directament a la central de recollida pneumàtica situada a la part alta del parc de Catalunya (davant del Club de Tennis). A la central arriben els residus de cada una de les fraccions, i es classifiquen als contenidors compactant-se i carregant-se directament al camió corresponent. Aquest tipus de recollida d’escombraries és més eficient, ja que circulen menys camions en la recollida de la brossa, estalviant 30.000 quilòmetres a l’any. D’altra banda s’aconsegueix més comoditat i confort per als usuaris.

Xarxa de reg per telegestió

La xarxa de reg ha passat de ser una canonada amb una aixeta on s’obria o es tallava el pas de l’aigua a l’automatització d’aquests mecanismes. Un cop es va començar amb l’automatització es van posar més de 500 programadors elèctrics repartits en les diferents arquetes que permetien obrir el pas de l’aigua de forma automàtica a unes hores determinades. Aquesta automatització era molt difícil de controlar i només es podia canviar la programació del reg com a màxim quatre vegades a l’any. Si plovia era impossible accedir als 500 programadors per poder aturar el reg. Des de l’any 2004, Sabadell va ser pionera en utilitzar un sistema de reg per telegestió.

Operari de Parcs i Jardins engegant telemàticament el reg del seu darrera. Autor: David B.

Aquest reg permet des de qualsevol ordinador o dispositiu electrònic connectat a internet engegar, aturar, o gestionar qualsevol tipus de incidència en el reg dels parcs de la ciutat. En aquests moments hi ha més de 1.500 electro-vàlvules (cadascuna és un punt de reg) que estan integrades en aquesta nova xarxa, i que es pot controlar des d’un sol ordinador. Aquest sistema permet fer un reg més adequat i sostenible, controlant el reg en cada moment del dia en tota la ciutat i permet aturar-lo en cas de pluja o qualsevol altre incidència. Aquest sistema també s’ha instal·lat a quatre fonts ornamentals de Sabadell. L’aigua que s’utilitza per al reg i les fonts és no potable i s’extreu de la depuradora i d’un pou que està situat al propi parc de Catalunya.

Instal·lació del sistema volumètric als contenidors

L’empresa SMATSA juntament amb l’empresa Moba, estan realitzant un estudi per a donar un salt qualitatiu en la gestió més eficient dels residus. Aquest sistema permetrà conèixer amb temps real el nivell d’emplenat o incidències vàries dels contenidors, guanyant eficiència, eficàcia i un estalvi energètic en les rutes instal·lant un sistema d’identificador i un sensor d’emplenat en els contenidors i el corresponent sistema receptor al camió de recollida. L’operari des de l’interior del camió utilitzarà un sistema informàtic que l’avisarà de qualsevol incidència en els contenidors. També serà informat contínuament del nivell d’emplenat de cadascun dels contenidors. Amb la informació generada es poden traçar rutes més eficients, guanyant eficàcia en la gestió de residus.

Foto portada: Camió dotat del sistema volumètric realitzant una demostració. Autor: David B.