Foto portada: delegació d'Hisenda a Sabadell, al Centre. Autor: David B.

Comença la campanya de la Renda amb una aplicació mòbil com a novetat

La campanya de la declaració de l’Impost sobre la Renda de les Persones Físiques (IRPF) corresponent a l’exercici fiscal del 2017 comença aquest dimecres per a més de 3,5 milions de contribuents catalans i uns 19 milions en el conjunt de l’estat espanyol.

La declaració d’aquest any presenta molt poques novetats quan al contingut de l’impost, però, en canvi, sí que presenta una destacada novetat tecnològica que és la possibilitat per uns 4,5 milions de contribuents de l’Estat de fer la declaració de la renda a través d’una aplicació per al telèfon mòbil, tant per a terminals iOS com Android, a través de les botigues Apple i Google, respectivament. La campanya d’aquest any finalitza el 2 de juliol pròxim.

La cita prèvia no es pot concertar fins el 8 de maig

La cita prèvia presencial no es podrà concertar fins el 8 de maig pròxim, quan s’activi el telèfon d’atenció. Les cites d’aquest servei es donaran en dates a partir del 10 de maig.

Qui està obligat a presentar la declaració?

Tots els contribuents amb rendes del treball superiors al 22.000 euros a l’any estan obligats a presentar la declaració de la renda i també els contribuents que rebin rendes de treball per sobre dels 12.000 euros si ho reben per part de més d’un pagador, i sempre i quan a partir del segon pagador aportin més de 1.500 euros a l’any.

Poques novetats

La declaració de la renda per a l’exercici del 2017 que comença aquest dimecres presenta molt poques novetats en el contingut de l’impost.

  • Una de les més destacades, i que afecta a molt pocs contribuents, és per a les unitats familiars que per decisió judicial tinguin assignada la guàrdia custòdia d’un infant. A partir d’aquesta declaració, aquestes famílies es podran deduir amb igualtat de drets el mínim per descendents assignats als pares biològics.
  • Una altra novetat fa referència a l’exempció dels ingressos procedents de la renda per l’estalvi que en aquesta declaració de la renda per al 2017 se situa fins a un màxim del 20 per cent d’aquests ingressos, cinc punts percentuals més que el 15 per cent que hi havia en vigor fins al 2016.
  • Una altra de les novetats fa referència a l’exempció fiscal per formació. Quan l’empresa contracta i paga un curs relacionat amb l’activitat d’un treballador, aquest empleat quedarà exempt de tributació. En cas que el curs el pagui un tercer però l’empresa permeti que el treballador hi assisteixi, el treballador també quedarà exempt de tributar.
  • Per als contribuents catalans, desapareix la deducció per invertir en accions de companyies que cotitzin en el Mercat Alternatiu Borsari (MAB). Fins ara, aquests contribuents es podien deduir fins als 10.000 euros.

La principal novetat per a la declaració del 2017 és tecnològica i és la possibilitat que uns 4,5 milions contribuents, amb declaracions senzilles, puguin presentar la renda a través d’un clic del terminal del mòbil. Els assessors fiscal desaconsellen aquesta manera de presentar la declaració de la renda perquè el contingut da la mateixa el descarrega l’Agència Tributària, a vegades amb errors, i el contribuent només ha de fer la signatura a través d’un clic, cosa que els responsabilitza al 100 per cent del contingut de la declaració a partir del moment que la signen.

Foto portada: delegació d’Hisenda a Sabadell, al Centre. Autor: David B.