Exterior del Centre d'Empreses de Can Roqueta. Autor: J.d.A.

El Punt d’Atenció a l’Emprenedor va ajudar a crear 70 nous negocis durant el primer semestre

El Punt d’Atenció a l’Emprenedor de l’ajuntament de Sabadell va ajudar a crear 70 noves empreses en el primer semestre de l’any. Segons dades municipals, el de Sabadell encapçala el rànquing per segon trimestre consecutiu.

Dels 70 nous negocis, gairebé 8 de cada 10 són altes com a empresari individual mentre que en dos de cada 10 casos es tracta d’una societat limitada. Formes jurídiques com les societats laborals o les societats cooperatives no es poden donar d’alta des d’un Punt d’Atenció a l’Emprenedor.

L’Ajuntament es va donar d’alta com a PAE a finals de l’any 2014. En aquests dos anys i mig, s’han ajudar a crear 237 negocis, situant a Sabadell en el quart lloc del rànquing acumulat entre 2009 i 2017. Els PAE agilitzen la constitució de noves empreses mitjançant les formes telemàtiques. Així es pot crear una SL en 48 hores, així com gestionar de forma telemàtica una vintena de tràmits. Les directives europees obligen a eliminar el màxim d’obstacles legals a l’hora de generar noves activitats empresarials.

Tres punts d’atenció a Sabadell

A Sabadell l’Oficina d’Atenció a l’Empresa i a l’Autònom del Vapor Llonch, el Centre de Promoció Empresarial (Fira Sabadell) i el Centre d’Empreses Industrials de Can Roqueta estan habilitats com a PAE.

Foto portada: exterior del Centre d’Empreses de Can Roqueta. Autor: J.d.A.