La primera seu del Banc de Sabadell va ser la del Gremi de Fabricants de Sabadell, a la imatge.

El tèxtil fa un bon balanç del 2016

Les exportacions del sector tèxtil van créixer un 7,3 per cent l’any 2016, segons les dades presentades per la patronal estatal Texfor, que té seu a Sabadell. Les empreses tèxtils van arribar a una xifra d’exportacions de 3.891 milions d’euros, la major des de l’inici de la crisi.

Així mateix van donar feina a 1.630 persones més que l’any anterior, fins arribar a un total de 45.000 persones (un 3,7 per cent més que l’any 2015). La xifra de negoci va créixer un 2,8 per cent, superant els 5.600 milions d’euros i la producció va pujar un 5,1 per cent amb una caiguda dels preus industrials del 0,5 per cent.

La UE i el nord d’Àfrica, principals clients

El sector tèxtil exporta més que mai des de l’inici  de la crisi econòmica. Les vendes de teixits de punt var pujar un 20,7 per cent l’any 2015, un 19,6 per cent en l’exportació de fibres i un 14,4 per cent en catifes i recobriments.  En quant al destí de les exportacions espanyoles, on més van pujar va ser al nord d’Àfrica (un 12,8 per cent més). A la Unió Europea van pujar un 4,8 per cent i al continent americà van desaccelerar de forma “notable”, segons Textor. Els principals clients del tèxtil espanyol són la UE (56 per cent) i el nord d’Àfrica (24 per cent).

Les importacions també van pujar un 6 per cent. En els darrers tres anys les compres de maquinària tèxtil a l’exterior van pujar un 56 per cent. L’origen de les importacions són la resta de països de la UE (un 44 per cent), els països asiàtics (un 40 per cent, i especialment la Xina, que representa la meitat d’aquest 40 per cent).

L’any 2016, en termes generals, va ser positiu pel tèxtil segons dades de la Confederació de la Indústria Tèxtil Texfor, la patronal estatal que té seu a Sabadell. Més incert serà el 2017. Textor hi veu incerteses per l’augment del proteccionisme i una desestabilització europea arran del Brexit, així com els resultats de les properes eleccions a Alemanya i França. Les perspectives així són molt incertes per aquest any.

Foto portada: la seu del Gremi de Fabricants, on es troba la seu social de Texfor. Autor: David B.