El Vallès Occidental, un dels motors de l’economia catalana segons PIMEC

L’observatori de la PIMEC del Vallés Occidental ha fet publiques les dades que corroboren que les pimes de la regió, representen globalment, registres superiors als del conjunt de Catalunya, a més, mostren una dinàmica positiva.

 El Vallés Occidental ha obtingut molt bons resultats en l’informe que analitza els estats comptables de les pimes que presenten els seus comptes al Registre Mercantil del 2013 al 2017. Aquests resultats afirmen que les pimes del Vallès Occidental han registrat dades superiors al conjunt de Catalunya. Són 9.997 empreses registrades, 1.085 més que al 2016, d’aquestes el 65,4 per cent pertanyen al sector dels serveis, un 23 per cent al sector secundari de la indústria, un 11,3 per cent a la construcció i per últim, un 0,3 per cent restant per al sector primari.

L’anàlisi ha registrat altres dades, entre aquestes, destaquen que la dimensió mitjana d’empleats a la comarca l’any 2017 és de 10,9 empleats per empresa, una dada molt idèntica a la del conjunt català.

Per altra banda, la xifra mitjana de vendes per empresa es troba entre l’1,8 i el 2’2 milions d’euros, que representen un valor elevat en comparació a Catalunya. La indústria vallesana és el sector que més factura per empresa i el que menys ràtio de deute a llarg termini posseeix, a nivell comarcal. Encara que, la indústria és el sector amb més despesa per treballador.

Segons el president de PIMEC Vallès Occidental, Josep Maria Catalán,  “els resultats demostren un cop més que el Vallès Occidental és un dels motors més importants de l’economia catalana, sobretot en els sectors del metall, el químic i els serveis”.

Foto portada: roda de premsa de PIMEC Vallès Occidental. Autor: cedida