Carrer Sant Antoni

Front empresarial contra la pujada del 25 per cent de la taxa de residus als comerços

  • Demanen augmentar el topall als establiments superiors a 1.500 metres per generar més ingressos.

  • Comerç Centre assegura que l’increment plantejat pel consistori és una “arbitrarietat manifesta”.

La principal organització comercial de la ciutat, Sabadell Comerç Centre, ha presentat al·legacions contra la intenció del govern quatripartit de pujar un 25 per cent lineal la taxa de residus als comerços de cara a l’any 2017. Les al·legacions compten amb el suport de la Cambra de Comerç, Pimec Comerç i el Consell Intersectorial d’Empresaris de Sabadell i Comarca (CIESC). A grans trets, Comerç Centre argumenta pujar el 25 per cent de la taxa de residus a tots els comerços és una “arbitrarietat manifesta”.

Aporten estudis oficials que posen de manifest com la generació de residus a Sabadell s’ha reduït en els darrers anys, especialment la de la fracció cartró, que ha caigut un 60 per cent durant la crisi econòmica. La fracció cartró és la principal en un comerç, representant el 97 per cent dels residus generats per una botiga de roba i al voltant d’un 20 per cent, per exemple, en un forn de pa o un restaurant.

A més, no entenen perquè és puja la taxa un cinc per cent als residus residencials i un 25 per cent als residus comercials quan és justament la taxa residencial la que està un 88 per cent per sota de la mitjana comarcal, mentre que la comercial està un 50 per cent per sota de la mitjana comarcal. En tot cas, creuen que per anar igualant amb la taxa de residus comarcal, caldria començar per la residencial (més info: ‘Sabadell concentra en la taxa de residus, sobretot als comerços, l’increment de la recaptació pel 2017‘).

Carrer de Gràcia
El carrer de Gràcia, aquest dimecres. Autor: David B.

Els comerciants asseguren que el pes del reciclatge cau bàsicament en el productor i que la responsabilitat del comerciant és el cartonatge, que implica només el 4,4 per cent dels residus generats a la comarca. A més, assenyalen que l’auge de la compra en línia fa que els sectors residencials generen consum i residus nous. Tampoc entenen perquè s’apuja un 25 per cent la taxa a totes les tipologies de comerços, quan hi ha algunes ja prop de la mitjana comarcal, com les botigues de roba, mentre altres encara són lluny.

La proposta

Com a solució, Comerç Centre proposa augmentar un 25 per cent el topall màxim de la taxa, que s’aplica a partir dels 1.500 metres quadrats. A partir d’aquesta superfície, tots els establiments paguen gairebé el mateix, cosa que penalitza els petits. Per exemple, una botiga de 45.000 metres quadrats només pagarà uns 1.900 euros anuals. En canvi, una botiga de 300 metres quadrats (150 vegades més petita que l’anterior), només pagarà quatre vegades menys de taxa, uns 434 euros anuals. Augmentar el topall un 25 per cent, fins els 2.365 euros, generaria més ingressos i permetria no pujar un 25 per cent la taxa a tots els comerços.

Altres incentius

A més, demanen bonificacions i incentius diferent, ja que l’actual no és atractiu, bonificar un 100 per cent la pujada a aquells que es comprometin a fer un pla d’actuació concret per valoritzar i gestionar millor les fraccions. A més, demanen més campanyes d’informació i sensibilització.

Les al·legacions es van presentar el passat dia 30 de novembre, amb la signatura dels representants de Comerç Centre, el CIESC, la Cambra de Comerç i Pimec Comerç.

Més info: ‘Taxa de residus

Foto portada: el carrer de Sant Antoni, un dels més comercials del Centre. Autor: David B.