Foto portada: delegació d'Hisenda a Sabadell, al Centre. Autor: David B.

Ja pots reclamar que et tornin l’IRPF dels permisos de maternitat i paternitat

Els pares i mares que els van retentir l’Impost de la Renda de les Persones Físiques (IRPF) en les prestacions dels permisos de maternitat i paternitat per fills nascuts el 2014 i 2015 podran reclamar la devolució d’aquestes retencions amb els interessos de demora a partir d’aquesta mateixa tarda i durant tot el desembre, segons María Jesús Montero, ministra d’Hisenda.

Montero ha explicat que per als anys 2016 i del 2017 les peticions es faran al gener. Els beneficiaris podran començar a rebre les quantitats reclamades de manera immediata i per ordre de lliurament de les peticions. L’objectiu és que a l’abril pròxim s’hagin pagat totes les reclamacions del milió llarg de persones que entre el 2014 i el 2017 van tenir un fill.

Foto portada: delegació d’Hisenda a Sabadell, al Centre. Autor: David B.