Foto portada: Maite Soler, Josep Escartín i Jordi Serrano, aquest matí a l'Oficina del Síndic. Autor: J.d.A.

Elecció del nou Síndic: més difícil encara

Un informe del secretari de l’Ajuntament dificulta encara més l’elecció del nou Síndic Municipal de Greuges, ja prou encallada per manca d’acord entre els vuit grups municipals, que ni tan sols assegura que el debat es produeixi al ple, tal com es va comprometre el govern municipal. 

Vista la manca d’acord, a hores d’ara ningú pot garantir que el proper dijous 22 de febrer l’alcalde sotmeti al ple l’elecció d’un nou Síndic Municipal de Greuges a Sabadell. A aquest bloqueig, s’hi afegeix una nova pedra en el camí. Sabadell té 27 regidors, i per tenir Síndic calen dues terceres parts de vots favorables en primera votació. La xifra a assolir per tant és de 18 regidors dels 27 que té el ple.
La dificultat rau en la segona votació. El Reglament del Síndic estableix que si el candidat no arriba als 18 vots favorables, es farà una segona votació on seran suficients dues terceres parts dels vots. La xifra exacté és de 16,2 regidors. Fins ara s’havia interpretat, i així ho havien dit els propis representats municipals, que caldrien 16 vots. Però un informe recent de secretaria matisa que caldran en realitat 17 vots, pel prorrateig dels decimals.

A la pràctica, es dificulta encara més l’elecció del segon Defensor del Ciutadà de la història de l’ajuntament (més info: ‘Sabadell busca nou Síndic‘). Ja no serien suficients combinacions com els 14 regidors del govern més els dos regidors no adscrits, per exemple, a favor d’un candidat.

Escartín proposa 

Vistes les dificultats, per garantir que almenys el ple debati el tema, l’actual Síndic, Josep Escartín, ha llançat una proposta a l’esfera pública: que la propera Junta de Portaveus, on estan representats els vuit grups municipals, voti un candidat i Serracant porti al ple el nom que tingui més suport. Segons Escartín, aquesta proposta podria desbloquejar la situació.

Ara per ara, hi ha dos candidats: Jordi Serrano i Maite Soler. Escartín ja ha avisat que deixarà el càrrec tant sí  com no a finals de mes i creu que el debat en realitat és si es manté la figura o si entre el govern i l’oposició la fan desparéixer (més info: ‘Encalla la renovació del Síndic‘).

Foto portada: Maite Soler, Josep Escartín i Jordi Serrano, aquest matí a l’Oficina del Síndic. Autor: J.d.A.