Gabriel Torras

Gabriel Torras (Centre Metal·lúrgic): “la promoció econòmica no pot ser només fer cursos”

Continua la sèrie d’entrevistes a diverses persones vinculades al teixit associatiu de Sabadell. Amb motiu de les eleccions municipals, els entrevistats concretaran les prioritats que al seu parer tindrà el nou consistori, i valoraran l’estat actual de Sabadell. Continua la sèrie el director del Centre Metal·lúrgic de Sabadell, Gabriel Torras. Podeu llegir totes les entrevistes a la secció ‘Sabadell proposa‘.

Gabriel Torras és economista i el director general del Centre Metal·lúrgic. A més, és vicepresident de l’Associació d’Empreses i Propietaris de Can Roqueta (AEPCRO) i vocal a l’associació privada Atendis, una entitat sense ànims de lucre, per a persones amb discapacitat intel·lectual.

Al seu parer, ara per ara quin és l’estat de Sabadell?
L’estat de la ciutat, jo diria que no és un estat òptim, precisament. És un estat bastant decadent. És una ciutat que, sota el nostre punt de vista, els darrers anys ha perdut pistonada per la pròpia activitat i en relació a l’estat dels municipis del voltant. Per tant, és més aviat una ciutat en una situació d’aturada. Des del punt de vista empresarial hem de dir que aquests darrers anys Sabadell ha estat una ciutat poc empàtica o poc amable amb l’activitat productiva. Nosaltres no hem observat que s’hagi fet cap pas endavant per afavorir l’activitat econòmica a la ciutat. Això ho frena la no presa de decisions. Quan no es prenen decisions, quan no s’està decidit a recolzar una activitat i uns empresaris, quan no es fan polítiques i quan no hi ha projecte, el resultat és aquest.

Com valora l’acció de l’actual govern en els darrers quatre anys?
No positiva. Perquè no visualitzem que en aquests darrers quatre anys la ciutat hagi fet un pas endavant, des del punt de vista econòmic. No veiem que s’hagi fet una política de promoció econòmica de la ciutat. És a dir, no tenim cap element que ens faci pensar que Sabadell és una ciutat bussiness friendly. Realment, no és una ciutat que, quan una empresa decideix localitzar-se, pensi en ella.

Una empresa, quan vol anar a un nou emplaçament, no pensa en Sabadell, perquè els enginyers, els arquitectes, els promotors, les persones que han d’intervenir en una obra o en una activitat, veuen Sabadell com una ciutat molt complicada, una ciutat que més que donar solucions, crea problemes.

Per tant, aquest és un element que ens juga en contra, i que fa que moltes de les empreses no es localitzin a Sabadell, sinó fora. Estem parlant d’empreses industrials, on les empreses fugen de Sabadell, no tenim noves empreses a Sabadell. Aquesta no presa de decisions, jo crec que és conseqüència del model que ens ha quedat de governança. Aquest quatripartit, en dos anys i dos anys d’alcaldes diferents, i amb ideologies no sempre coincidents, crec que els dificulta a ells mateixos la presa de determinades decisions, que poden no ser consensuades. Jo crec que, per evitar el problema, no ens hi enfrontem.

Sent així, Sabadell està millor, igual o pitjor que l’any 2015?
Jo crec que està pitjor. No hem solucionat cap de les mancances que podríem tenir al 2015. No sé ben bé quina és l’estratègia. No veig que s’ha fet per fer de Sabadell una ciutat més bussines friendly. No s’ha fet res en infraestructures, tenim els mateixos problemes que teníem fa quatre anys, no hem solucionat l’enllaç amb la carretera de Castellar, no hem solucionat el lamentable accés i sortida per la zona sud de Sabadell, ni el tema dels polígons. No tinc cap element per pensar que estem millor, tenint en compte que aquest govern municipal ha desenvolupat la seva acció en quatre anys de bonança econòmica. Perquè clar, això també marca molt. Hem tingut quatre anys de bonança econòmica on es podrien haver fet coses, i no s’han fet. I no s’han fet, perquè els grups que van assumir la responsabilitat de governar, primer havien de veure, segons ells, com es gestionava tot això. I els dos primers anys van ser per ubicar-se. I els dos següents tampoc hem vist res. No se’ns ha solucionat res.

Digui tres prioritats dins les competències d’un ajuntament que tingui aquesta ciutat d’aquí al 2023?
D’aquí al 2023, per una banda, s’ha de solucionar, d’una manera o d’una altra, tot el tema de la lentitud administrativa en la concessió de llicències d’activitat i permisos d’obres. Si no modernitzen el propi funcionament de l’Ajuntament i, sobretot en aquest tema de llicències i permisos, aquí tenim un coll d’ampolla important. Un segon punt seria que s’ha de definir, d’una vegada, quines infraestructures volen. No poden seguir bloquejant, com sembla ser que està en aquest moment, l’enllaç o la construcció de la Ronda Nord, per enllaçar la Ronda Oest amb la carretera de Castellar, i s’han de posar d’acord amb els municipis de Terrassa i Castellar, per desbloquejar tot aquest tema. Amb el tema d’infraestructures han de fer un pas endavant, i han de dir si aposten per les rondes de Sabadell o no. Si no fem les rondes de Sabadell, no solucionarem el problema de la Gran Via. Per tant, en temes d’infraestructures tenen un segon punt a treballar. I un tercer punt, jo diria que, realment, s’ha de crear un àrea de Promoció Econòmica real de la ciutat. No podem tenir una àrea de promoció econòmica que l’únic objectiu sigui fer cursos. Està molt bé fer activitats de formació, però la promoció econòmica d’una ciutat és alguna cosa més. Jo crec que aquest podria ser un tercer punt que afavoreixi i permeti crear llocs de treball, evidentment.

Si vostè vos alcalde, quina seria la primera decisió que prendria?
La primera decisió que prendria seria arribar a un consens amb la oposició per tirar, plegats, endavant, un projecte de ciutat. No pot ser que dins del propi ajuntament, no tinguin acord en uns punts bàsics per tirar la ciutat endavant. Si no aconsegueixen posar-se d’acord en els eixos estratègics que ha de rellançar aquesta ciutat, no tirarem endavant. Han d’aconseguir arribar a consensos per sobre de les ideologies, entre tots els grups amb representació.

Què li demana al proper govern?
Que, a més a més d’entendre els ciutadans, entenguin l’activitat econòmica. Que entenguin què és una empresa, què cal en una empresa per poder tirar endavant. Si entenen tot això, potser les seves polítiques estaran més enfocades a promoure una economia productiva dins de Sabadell, que al final, vol dir generació de llocs de treball, de recursos, i posicionar Sabadell al mapa.

Les necessitats plantejades per les empreses no estan sent escoltades per l’Ajuntament?
No. Almenys les que nosaltres hem plantejat fins ara, no. No podem dir que l’Ajuntament no ens escolta, però no actua, o actua molt lentament. I la velocitat avui dia de les coses, és tal, a l’era d’Internet, i a la globalització, les coses van molt ràpides, i han d’evolucionar molt ràpidament. I l’Ajuntament és una administració que encara sembla del segle XIX.

Completi la següent frase: ‘Sabadell necessita…’
Creure’s el seu futur.

Foto portada: Gabriel Torras. Autor: M. Tornel.