En marxa la nova Regidoria de Serveis Municipals que fiscalitzarà els serveis externs

Aquesta setmana s’ha posat en marxa la nova Regidoria de Serveis Municipals, que neix arrel de la remodelació del cartipàs del juliol de l’any passat.

Les noves dependències municipals situades al carrer de Ferrer de Blanes número 25 del barri de l’Eixample, a tocar amb l’oficina del Servei d’Ocupació de Catalunya, s’integra l’equip de treball del Servei d’Anàlisi i Projectes i del Servei de Residus i Neteja Viària, per tal d’optimitzar els recursos i treballar de forma més unificada.

El Servei de Residus i Neteja Viària estava format per sis persones i s’ha ampliant fins a 15 persones, destinats a reforçar la part jurídica de fiscalització del contracte de residus i neteja viària i la tramitació dels expedients vinculats a aquest contracte. A partir del febrer, s’incorporaran tres nous inspectors de carrer amb la funció prioritària de realitzar tasques d’inspecció del servei de recollida de residus i neteja viària. Més endavant està previst la incorporació de dues persones més, de caràcter tècnic.

Fiscalitzar 14 serveis externs

La nova regidoria s’encarregarà de l’anàlisi i la planificació estratègica de tots els serveis municipals, tals com el servei de l’aigua, la neteja, l’enllumenat o funerària, fins a 14 serveis prestats de forma indirecta per empreses mixtes o concessionàries, amb l’objectiu de millorar l’eficiència i la qualitat dels serveis, així com la transparència i el rendiment de comptes.

En una visita a les noves instal·lacions l’alcalde de Sabadell, Maties Serracant, ha explicat que “ara podrem fer un correcte seguiment del servei i l’Ajuntament compta amb una estructura organitzativa adequada de seguiment, estudi i fiscalització dels serveis prestats de forma externa”.

“Volem disposar de la infraestructura necessària que ens permeti conèixer si estem oferint a la ciutadania uns serveis de qualitat a un preu just o si està pagant un preu excessiu per la qualitat dels serveis que reben”, ha apuntat Serracant.

D’altra banda el regidor de Serveis Municipals, Lluís Perarnau ha assegurat que “ens vam trobar amb un ajuntament amb manca de recursos i amb poca capacitat de controlar aquests serveis”.

Foto portada: un moment de la visita d’aquest dimarts. Autor: David B.