Juli Fernandez, Marisol, Gabriel

Sabadell, primera ciutat en sancionar les empreses subministradores

L’Ajuntament de Sabadell ha iniciat el procés per sancionar les companyies subministradores que incompleixin els preceptes establerts a la Llei 24/2015 en l’àmbit de la pobresa energètica, en els articles que no han estat suspesos pel Tribunal Constitucional.

L’Ajuntament ha detectat 243 casos on s’ha incomplert la llei, un tipus d’infracció considerada  com a greu i que pot ser sancionada amb multes compreses entre els 10.000 i els 100.000 euros. “La xifra, de més de 240 casos, demostra que estem davant una  pràctica per part de les  subministradores que limita el dret dels nostres ciutadans i ciutadanes”, ha assegurat el regidor d’Acció Social, Gabriel Fernàndez.

L’alcalde de Sabadell, Juli Fernàndez, ha anunciat que “som pioners ja que estem iniciant un procés de desplegament del règim sancionador per l’incompliment de la llei 24/2015 en mesures energètiques, que no s’ha fet encara a cap ciutat de Catalunya”.

Hem començat un procés de desplegament necessari per tal de protegir i donar resposta a les necessitats de les persones més vulnerables. Farem els passos administratius amb totes les garanties per totes les parts amb l’objectiu final que les empreses subministradores sàpiguen que hi ha mecanismes sancionadors, perquè facin el que és la seva obligació, complir amb la legalitat vigent”, ha explicat en roda de premsa l’alcalde de Sabadell.

El procediment sancionador impulsat pel Govern municipal s’articularà en diversos passos. Des de l’inici d’ofici per comunicació de l’òrgan administratiu a l’òrgan sancionador. El regidor de Serveis Socials remetrà a la regidora de Consum la documentació on es recullin les infraccions detectades. Acte seguit s’incoarà un expedient sancionador, una formulació d’al·legacions seguida de la formulació de proposta de resolució i finalment la resolució sancionadora i notificació.

La tinenta d’Alcalde i regidora de Comerç, Marisol Martínez, ha explicat que “estem parlant de protegir les persones més desafavorides davant de les grans companyies. Del que es tracta és de fer complir la llei. Aquesta és la voluntat, no sancionar, si no que les lleis es compleixin”.

Foto portada: El regidor de Serveis Socials remet la documentació a la regidora de Consum, davant de l’Alcalde. Autor: David B.