Qualitat de l'aire

Compromís municipal per millorar la qualitat de l’aire

L’Ajuntament presentarà el primer semestre de l’any vinent tot un seguit de millores per millorar la qualitat de l’aire a la ciutat. La contaminació de l’aire és un problema no només ambiental sinó també sanitari ja que provoca al·lèrgies, malalties, milers de morts a l’any a Europa. El consistori ha aprovat de forma unànime una moció de Convergència i Unió en aquest sentit.

La contaminació de l’aire és un problema de primera magnitud en les ciutats occidentals. A Sabadell els nivells que mesura l’estació ubicada a la Gran Via es troben entre els més alts de les ciutats catalanes. I una investigació a embarassades on han participat persones de Sabadell mostra com fins i tot la contaminació de l’aire provoca més risc de part prematur (més info: ‘Estudi fet a Sabadell revela que la contaminació de l’aire augmenta el risc de part prematur‘).

En aquest sentit, Convergència i Unió ha portat una moció al ple de setembre per augmentar el compromís municipal contra la contaminació de l’aire. “Hem de canviar el concepte. El canvi climàtic ja és aquí i no val voler ser una ciutat més sostenible. Hem de ser una ciutat sostenible”, ha assegurat el regidor Toni Font. En un primer moment, demanen crear un portal dins la web municipal amb totes les dades registrades pel que fa a la contaminació atmosfèrica, acústica, lumínica o de l’aigua, tant del nucli urbà de la ciutat com del Rodal. Els nacionalistes demanaven un compromís en les polítiques municipals però l’executiu ha augmentat l’aposta i ha volgut detallar un seguit de compromisos a la moció.

Així l’Ajuntament presentarà abans de juliol de l’any vinent un compromís per aplicar mesures per millorar la qualitat de l’aire. Entre ells, es comprometen a crear Zones Urbanes d’Atmosfera Protegida, amb el trànsit pacificat, millorar la competitivitat de l’autobús urbà, garantir la qualitat dels desplaçaments en bicicleta arreu de la ciutat, contenir el trànsit interurbà i millorar el transport públic metropolità, ambientalizar la flota de vehicles del transport públic col·lectiu municipal, incentivar la millora de la flota de vehicles a la ciutat i tractar de reduir les necessitats de mobilitat motoritzada. El consistori difondrà i sensibilitzarà sobre la problemàtica de la contaminació, i es mirarà de protegir especialment col·lectius com la gent gran i els infants. Així mateix, es volen coordinar actuacions amb la Generalitat i altres administracions superiors per fomentar el cotxe elèctric, la renovació de calderes o la potenciació del sistema de vigilància, predicció i informació de la qualitat de l’aire.

L’objectiu final és que Sabadell compleixi abans de l’any 2020 els límits de contaminació que estableix l’estratègia Horizon 2020 i la legislació europea. De fet, Sabadell, com altres municipis de la Gran Barcelona, sobrepassen els nivells de partícules en suspensió, incomplint la Directiva europea relativa a la qualitat de l’aire. El govern comunitari va portar Espanya davant el Tribunal de Luxemburg per la contaminació de l’aire dels municipis barcelonins. El principal focus de partícules en suspensió són les emissions de la indústria, el trànsit i els sistemes de calefacció.